Turystyczne jaskinie Czech

Morawski Kras
To region Czech jeden z najciekawszych ze względu na występujące tu zjawiska krasowe w całej środkowej Europie. Na całym terenie znajduje ponad 1100 jaskiń a cztery udostępnione są dla turystów. Są też godne zwiedzenia typowe krasowe kaniony Pusty i Suchy Żleb. Chroniony obszar Morawskiego Krasu to  prawie 100 km kwadratowych.
Przepaść Macocha
Jaskinia ta to dużych rozmiarów studnia krasowa o głębokości 138 m oraz  długości ponad 170 m przy szerokości prawie 80 m. Miejsce to było dobrze znane i odwiedzane już w drugiej połowie XIX w. Dla ułatwienia oglądania dna przepaści wybudowano punkty widokowe – mostki (1882-1899). Przepaść powstała przez zawalenie …

Turystyczne jaskinie Słowacji

Na terenie Słowacji jest udostępnionych turystycznie 12 jaskiń, z ogólnej liczby ponad 4100. Tereny krasowe Słowacji są położone w obrębie Karpat Zachodnich. Najwięcej jaskiń przypada na Słowacki Kras 3, Niżne Tatry 3. Jaskinie turystyczne również znajdują się w Tatrach Nielskich 1, Kras Ważecki 1, Słowacki Raj 1, Małe Karpaty 1, Wielka Fatra 1oraz Revucka Wierchowina 1. Na terenie Słowacji występuje również kras wysokogórski w obrębie Tatr Wysokich (Szeroka Jaworzyńska). Ciekawym zjawiskiem jest występowanie lodu w aż 39 w jaskiniach Słowacji.Jaskinie Rejony w słowackich jaskiń turystycznych:
Jaskinia Bielska
Znajduje we wschodniej części Tatr Bielskich się na północnym stoku Kobylego Wierchu na terenie rezerwatu …