Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Jaskinia znajduje się na Ziemi Kłodzkiej w masywie Śnieżnika Kłodzkiego na prawym zboczu Doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej. To najładniejsza polska krasowa jaskinia turystyczna. Po ostatnich odkryciach w 2012 roku jaskinia posiada łączną długość ok. 2,5 km przy deniwelacji 69 m, trasa turystyczna ma 360 m. Jaskinia Niedźwiedzia jest rozwinięta na 3 poziomach horyzontalnych połączonych odcinkami pionowymi (kominami), poziom środkowy jest udostępniony do zwiedzania. Posiada 2 sztuczne otwory na wysokości ok. 800 m npm, pierwszy znajduje się w pawilonie to ten przez, który została odkryta i drugi w najbardziej wysuniętych na wschód partiach, wykonany dla potrzeb …

Jaskinia Raj koło Chęcin

Jaskinia znajduje się w okolicach Kielc przy drodze do Chęcin. Jaskinia Raj słynie z dużej ilości efektownych nacieków nagromadzonych na małej powierzchni. Jaskinię odkryto przypadkiem w 1963 r. podczas pozyskiwania kamienia wapiennego. O tym, że była znana wcześniej świadczą  odnaleziono interesujące tu ślady pobytu człowieka datowane na 50 – 60 tysięcy lat p.n.e. oraz liczne kości zwierząt kiedyś zamieszkujące te tereny.
Jaskinia wcześniej posiadała naturalny otwór, obecnie do wnętrza prowadzi sztucznie wykonany przekop. We wnętrzu dla celów poprowadzenia logicznej trasy zwiedzania również wykonano dość długi przekop łączący dwa równoległe odgałęzienia jaskini. Generalnie jaskinia składa się z trzech niezależnych dość obszernych ciągów …

Jurajskie jaskinie turystyczne

Na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej jest udostępnionych kilka jaskiń do zorganizowanego i indywidualnego ruchu turystycznego. Wszystkie jaskinie zwiedza się z przewodnikiem a wejście jest płatne. Jaskinie turystyczne Jury oprócz jednej są zlokalizowane w okolicach Krakowa. W dniu 18 maja 2012 r. została otwarta dla ruchu turystycznego Jaskinia Głęboka która, znajduje się w Podlesicach.
Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znajdują się dwie jaskinie turystyczne.
Jaskinia Ciemna
Jaskinia znajduje się w Dolinie Prądnika tuż za Ojcowem, w zboczach Góry Koronnej. Do otworu prowadzi znakowana ścieżka turystyczna na jej początku kupuje się bilety wstępu. Ciekawostką jest to, że jaskinię zwiedzało się już na początku XX w przy …