Jaskinie turystyczne

Jaskinie udostępnione turystom można znaleźć praktycznie na całym świecie. Nawet z małej groty można uczynić atrakcję turystyczną i jednocześnie źródło zarobku dla miejscowej ludności. Często nie potrzeba dużych nakładów finansowych, ale konieczna jest dobra reklama. Jaskinia jest obiektem chyba najwdzięczniejszym by w prosty sposób zorganizować w niej naturalne muzeum przyrodnicze.
Świat podziemi od zarania dziejów pociągał i zadziwiał człowieka swoim pięknem i tajemniczością. Jaskinie dobrze przystosowane dla turystów powstawały już na przełomie XIX i XX w., choć znane są jaskinie odwiedzane po prostu dla przyjemności i obcowania z naturą w okresach wcześniejszych. W krajach gdzie tworzono podwaliny pod nowoczesną naukę o …