Jaskinie turystyczne

Jaskinie udostępnione turystom można znaleźć praktycznie na całym świecie. Nawet z małej groty można uczynić atrakcję turystyczną i jednocześnie źródło zarobku dla miejscowej ludności. Często nie potrzeba dużych nakładów finansowych, ale konieczna jest dobra reklama. Jaskinia jest obiektem chyba najwdzięczniejszym by w prosty sposób zorganizować w niej naturalne muzeum przyrodnicze.
Świat podziemi od zarania dziejów pociągał i zadziwiał człowieka swoim pięknem i tajemniczością. Jaskinie dobrze przystosowane dla turystów powstawały już na przełomie XIX i XX w., choć znane są jaskinie odwiedzane po prostu dla przyjemności i obcowania z naturą w okresach wcześniejszych. W krajach gdzie tworzono podwaliny pod nowoczesną naukę o …

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Jaskinia znajduje się na Ziemi Kłodzkiej w masywie Śnieżnika Kłodzkiego na prawym zboczu Doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej. To najładniejsza polska krasowa jaskinia turystyczna. Po ostatnich odkryciach w 2012 roku jaskinia posiada łączną długość ok. 2,5 km przy deniwelacji 69 m, trasa turystyczna ma 360 m. Jaskinia Niedźwiedzia jest rozwinięta na 3 poziomach horyzontalnych połączonych odcinkami pionowymi (kominami), poziom środkowy jest udostępniony do zwiedzania. Posiada 2 sztuczne otwory na wysokości ok. 800 m npm, pierwszy znajduje się w pawilonie to ten przez, który została odkryta i drugi w najbardziej wysuniętych na wschód partiach, wykonany dla potrzeb …

Jaskinia Raj koło Chęcin

Jaskinia znajduje się w okolicach Kielc przy drodze do Chęcin. Jaskinia Raj słynie z dużej ilości efektownych nacieków nagromadzonych na małej powierzchni. Jaskinię odkryto przypadkiem w 1963 r. podczas pozyskiwania kamienia wapiennego. O tym, że była znana wcześniej świadczą  odnaleziono interesujące tu ślady pobytu człowieka datowane na 50 – 60 tysięcy lat p.n.e. oraz liczne kości zwierząt kiedyś zamieszkujące te tereny.
Jaskinia wcześniej posiadała naturalny otwór, obecnie do wnętrza prowadzi sztucznie wykonany przekop. We wnętrzu dla celów poprowadzenia logicznej trasy zwiedzania również wykonano dość długi przekop łączący dwa równoległe odgałęzienia jaskini. Generalnie jaskinia składa się z trzech niezależnych dość obszernych ciągów …