Syst. Pian del Tivano-Valley Nosa 60 km

Ten obecnie najdłuższy system Włoch, powstał z połączenia Systemu Tacchi-Zelbio (9800 m) oraz jaskini Capanna  Stoppani (11153 m), całkowita jego głębokość -444 m. W obrębie tego systemu znajdują się jeszcze jaskinie: Sono Ingresso Fornitori (26083 m), Bus de la Niccolina (4577 m), Abisso del  M.Cippei (952 m), Grotta Criopolis (1254 m), Grotta della Betulla (880 m) oraz inne co stanowi razem ponad 60 km.

Od dłuższego czasu przypuszczano, że obecnie połączone jaskinie łączą się jednak na przeszkodzie stały syfony wodne, w których nie znaleziono przejścia. Wyjątkowo mroźna zima w  2012 roku spowodowała, że poziom wody znacznie się obniżył. Grotołazi z Lombardii, którzy od lat eksplorują te jaskinie zauważyli to i wykorzystali, by ostatecznie je połączyć. Do połączenia doszło 11 lutego dzięki otworzeniu się 5 syfonów zazwyczaj zalanych. Zostały dzięki temu rozkopane zalegające żwirowiska w ich dnach. W ostatnim etapie kopania wytworzył się tak duży przepływ powietrza, że dosłownie porywał piasek. Przy okazji odkryto ok. 2 km nowych korytarzy wcześniej niedostępnych.

W tym pospolitym ruszeniu brało udział 60 grotołazów z całej Lombardii (6 klubów).  System jaskiniowy znajduje się w południowych widłach jeziora Como w Lombardi, południowe Włochy. Większość otworów jaskiń znajduje się w łagodnych zboczach płaskowyżu krasowego Pian del Tivano na wysokościach w przedziale ok. 800-1300 m npm pod kulminacją terenu
Monte San Primo 1686 m npm (brak jaskiń). Otwory samodzielnych największych jaskiń tego rejonu znajdują się w południowej części płaskowyżu, są to: Sistema Abiss M. Bul o głębokości -557 m oraz William Cave o długości 46,6 km i głębokości -394 m.

Wywierzyska płaskowyżu znajdują się na poziomie jeziora (ok. 200 m npm), jak i poniżej co daje przypuszczenie, że system hydrogeologiczny ma tu głębokość znaczne przekraczającą 1000 m i w najniższej części jest systemem podwodnym.


Komentowanie wyłączone.