Rejon Świętokrzyski

Jaskinie krasowe regonu kieleckiego utworzyły się głównie w skałach węglanowych, wapieniach dewońskich i jurajskich. Dwa główne rejony występowania jaskiń to okolice Kielc i same Kielce oraz okolice Chęcin. Większość znanych jaskiń została odkryta podczas eksploracji wapieni, otwory są sztuczne i znajdują się w nieczynnych już kamieniołomach.

Największym skupiskiem obiektów jaskiniowych choć nie największych jest kamieniołom na Kadzielni w Kielcach – jest tam 26 jaskiń i schronisk podskalnych. Następne skupisko znajduje się w kamieniołomach w Jaworzni koło Kielc, gdzie istnieje 10 jaskiń. Ważnym rejonem występowania jaskiń jest również Góra Miedzianka -9 jaskiń. Występują też jaskinie w okolicy Góry Milechowskiej koło Małogoszcza oraz w Podgrodziu koło Ćmielowa. Jaskinie krasowe tego regionu stanowią ok. 70 procent wszystkich, a łączna ilość obiektów jaskiniowych to 132. Pozostałe obiekty to jaskinie niekrasowe o niewielkiej długości. Jaskinie pseudokrasowe powstały w wyniku innych procesów niż krasowe. Najdłuższa to Jaskinia Ponurego na Kamieniu Michniowskim o długości 25 m.

Jaskinie niekrasowe utworzyły się głównie w piaskowcach północnej części Gór Świętokrzyskich w okolicach Niekłania oraz Skarżyska-Kamiennej i Starachowic.

nr nazwa jaskini dług/m deniw/m
1 Cheliosiowa Jama, Jaworznicka – Góra Kopaczowa 3670 61
2 Pajęcza – Góra Kopaczowa, Jaworznia 1183 25,5
3 W Sztolni Zofia – Miedzianka 279 23
4 W Sztolni Teresa – Miedzianka 270 16
5 Raj – Wzgórze Malik, Dobrzączka 240 9,5
6 Szczelina na Kadzielni, Kielce 200 21
7 Zbójecka w Łagowie 160 22
8 Prochownia, Odkrywców – Kadzielnia, Kielce 111 15
9 Gwarecka 84 21

Komentowanie wyłączone.