Prokletije 2012

W lipcu 2012 roku odbyła się wyprawa Wielkopolskiego Klubu Jaskiniowego oraz Speleoklubu Świętokrzyskiego. W wyprawie uczestniczyli też grotołazi z Belgradu i Banja Luki. Działalność eksploracyjną prowadzono w górach Prokletije, które znajdują się na pograniczu Bułgarii i Albanii. Wyprawa kontynuowała działalność eksploracyjną w jaskiniach: Gigant, Nibyczarna – Babina Sisa, Górnicza i Lodowa gdzie osiągnięto największą głębokość 541 m. Obecnie najdłuższą, prawie 2 kilometrową, jest jaskinią Górnicza. Pozostałe osiągnęły długości w granicach 1218-1635 m. Znaleziono wiele nowych otworów i wyeksplorowano kilka nowych jaskiń o niedużych parametrach. Największą z nich jest jaskinia Entuzjastyczna o długości 546 m. W jednej z nowych jaskiń osiągnięto głębokość 171 m. Prowadzona była też działalność dokumentacyjna również powtórna, łącznie skartowano 4,7 km korytarzy w różnych jaskiniach.


Komentowanie wyłączone.