1. tapety na scianę
  2. sklep internetowy w którym oprócz fototapet zaopatrzyć się mogą państwo tapety na ścianę do malowania kuchni ścienne
  3. pastelowelove.pl

Beskidy

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Beskidy i Pogórze wchodzące w skład Karpat Zewnętrznych posiadają budowę płaszczowinową i są zbudowane ze skał osadowych takich jak piaskowce, łupki, zlepieńce oraz margle, generalnie zwanymi fliszem. Stąd spotykane nazwy: Karpaty fliszowe i jaskinie fliszowe. Ze względu na geologię i tektonikę tego terenu wyróżnia się jednostki: skolska, podśląska, śląska oraz dukielska zwana też magurską. We wszystkich wymienionych jednostkach odnotowano niespełna 500 jaskiń i schronisk skalnych, z czego ponad połowa znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej czyli we wschodniej części. Geneza powstawania jaskiń fliszowych jest zupełnie inna niż w przypadku jaskiń krasowych i wynika z odmiennych procesów doprowadzających do ich powstania, zwanych zjawiskami pseudokrasowymi.Tworzenie ...

Jura

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Wyżyna Krakowsko-Wieluńska to malownicza kraina występowania licznych ostańców skalnych i jaskiń. Ciągnie się pasem do 20 km szerokości na odcinku 160 km w kierunku północno-zachodnim, z okolic Krakowa po Wieluń. Teren ten jest częścią większej jednostki geograficznej – Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Kraina ta potocznie nazywana jest Jurą. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska w przeważającej części zbudowana jest z nachylonej ku północy płyty głównie wapieni górnojurajskich o miąższości ok. 400 m. zapadającej się pod pokrywą młodszych osadów kredowych. Maksymalna wysokość wzniesień osiąga tu niewiele ponad 500 m. npm. Zdecydowaną rolę w kształtowaniu rzeźby tego regionu odegrały procesy krasowe. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej jest znanych obecnie ok. 1500 jaskiń i schronisk. ...

Tatry

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Polskie Tatry Zachodnie są rejonem występowania największych krasowych jaskiń Polski, które utworzyły się w skałach węglanowych, głównie w wapieniach i dolomitach. Skały węglanowe tworzą północną otoczkę trzonu krystalicznego Tatr Wysokich i wchodzą w skład dwóch płaszczowin, wierchowej i reglowej. Największe skupiska jaskiń tatrzańskich to: Czerwone Wierchy, Kominiarski Wierch, Dolina Kościeliska z Wąwozem Kraków, Dolina Małej Łąki, Dolina Chochołowska oraz Dolina Bystra. Na terenie Polskich Tatr Wysokich jest też kilka małych jaskiń szczelinowych. W ostatnich latach wyeksplorowano kilka znaczących jaskiń w słowackiej części Tatr Wysokich w Szerokiej Jaworzyńskiej, gdzie również występują skały węglanowe. Obecnie najdłuższą jaskinią całych Tatr jest jaskinia Księżycowy Cień leżąca ...