Turystyczne jaskinie Słowacji

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Na terenie Słowacji jest udostępnionych turystycznie 12 jaskiń, z ogólnej liczby ponad 4100. Tereny krasowe Słowacji są położone w obrębie Karpat Zachodnich. Najwięcej jaskiń przypada na Słowacki Kras 3, Niżne Tatry 3. Jaskinie turystyczne również znajdują się w Tatrach Nielskich 1, Kras Ważecki 1, Słowacki Raj 1, Małe Karpaty 1, Wielka Fatra 1oraz Revucka Wierchowina 1. Na terenie Słowacji występuje również kras wysokogórski w obrębie Tatr Wysokich (Szeroka Jaworzyńska). Ciekawym zjawiskiem jest występowanie lodu w aż 39 w jaskiniach Słowacji.Jaskinie Rejony w słowackich jaskiń turystycznych: Jaskinia Bielska Znajduje we wschodniej części Tatr Bielskich się na północnym stoku Kobylego Wierchu na terenie rezerwatu ...

Rejon Świętokrzyski

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Jaskinie krasowe regonu kieleckiego utworzyły się głównie w skałach węglanowych, wapieniach dewońskich i jurajskich. Dwa główne rejony występowania jaskiń to okolice Kielc i same Kielce oraz okolice Chęcin. Większość znanych jaskiń została odkryta podczas eksploracji wapieni, otwory są sztuczne i znajdują się w nieczynnych już kamieniołomach. Największym skupiskiem obiektów jaskiniowych choć nie największych jest kamieniołom na Kadzielni w Kielcach – jest tam 26 jaskiń i schronisk podskalnych. Następne skupisko znajduje się w kamieniołomach w Jaworzni koło Kielc, gdzie istnieje 10 jaskiń. Ważnym rejonem występowania jaskiń jest również Góra Miedzianka -9 jaskiń. Występują też jaskinie w okolicy Góry Milechowskiej koło Małogoszcza oraz ...

Pieniny

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Pieniny wchodzą w skład pienińskiego pasa skałkowego ciągnącego się łukiem o długości ok. 600 km z okolic Wiednia po Ruś Zakarpacką. Cechą charakterystyczną tej formacji geologicznej jest bardzo mała szerokość nie przekraczająca kilku kilka kilometrów i budowa bryłowo-łuskowa. Łuk pasa skałkowego wydaje się nie mieć ciągłości i na powierzchni uwydatnia się w formie poprzerywanych gniazd skalnych. Polska część tego pasa zbudowana jest ze skał węglanowych okresu jurajskiego i kredy głównie są to wapienie i margle. Na skutek bardzo skomplikowanych i wielokrotnych ruchów tektonicznych budowa geologiczna tej formacji jest bardzo złożona i stanowi jedną z większych zagadek budowy ziemi. Polskie Pieniny ze ...