Rejon Świętokrzyski

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Jaskinie krasowe regonu kieleckiego utworzyły się głównie w skałach węglanowych, wapieniach dewońskich i jurajskich. Dwa główne rejony występowania jaskiń to okolice Kielc i same Kielce oraz okolice Chęcin. Większość znanych jaskiń została odkryta podczas eksploracji wapieni, otwory są sztuczne i znajdują się w nieczynnych już kamieniołomach. Największym skupiskiem obiektów jaskiniowych choć nie największych jest kamieniołom na Kadzielni w Kielcach – jest tam 26 jaskiń i schronisk podskalnych. Następne skupisko znajduje się w kamieniołomach w Jaworzni koło Kielc, gdzie istnieje 10 jaskiń. Ważnym rejonem występowania jaskiń jest również Góra Miedzianka -9 jaskiń. Występują też jaskinie w okolicy Góry Milechowskiej koło Małogoszcza oraz ...

Pieniny

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Pieniny wchodzą w skład pienińskiego pasa skałkowego ciągnącego się łukiem o długości ok. 600 km z okolic Wiednia po Ruś Zakarpacką. Cechą charakterystyczną tej formacji geologicznej jest bardzo mała szerokość nie przekraczająca kilku kilka kilometrów i budowa bryłowo-łuskowa. Łuk pasa skałkowego wydaje się nie mieć ciągłości i na powierzchni uwydatnia się w formie poprzerywanych gniazd skalnych. Polska część tego pasa zbudowana jest ze skał węglanowych okresu jurajskiego i kredy głównie są to wapienie i margle. Na skutek bardzo skomplikowanych i wielokrotnych ruchów tektonicznych budowa geologiczna tej formacji jest bardzo złożona i stanowi jedną z większych zagadek budowy ziemi. Polskie Pieniny ze ...

Sudety

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Dwa największe sudeckie skupiska jaskiń to Sudety Kłodzkie i Góry Kaczawskie. W Sudetach większość jaskiń to jednak jaskinie krasowe choć góry te generalnie nie budują skały węglanowe. Jaskinie krasowe Sudetów są ściśle związane ze zjawiskami krasowienia wapieni i dolomitów oraz ich zmetamorfizowanych form – marmurów. Formy te występują w Sudetach w postaci soczew i bloków zanurzonych w olbrzymich masach skał krystalicznych niekrasowiejących. Większość jaskiń krasowych Sudetów to obiekty dość małe i niezbyt głębokie, tylko kilka jaskiń osiąga długość przekraczającą 200 m i zbliża się do głębokości 100 m. Jest to właśnie ściśle związane z opisaną budową geologiczną i małą miąższością skał węglanowych. ...