Jaskinie świata

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Jaskinie występują bez wyjątku na wszystkich kontynentach nawet za kołem podbiegunowym. Mogą się tworzyć we wszystkich rodzajach podłoży skalnych, mineralnych a nawet w lodzie. Tak więc do określenia czy dana forma próżni skalnej jest jaskinią ważna jest zgodność z definicją, mniej istotny jest rodzaj skały. Jaskinia to naturalna próżnia skalna dostępna dla człowieka. Czy zatem można uznać za jaskinię próżnię czy szczelinę w pokrywie lodowcowej? Przyjęto ze względu na podobieństwa mechanizmów tworzących, uznać takie obiekty za jaskinie. Z oczywistych względów najczęściej występowanie jaskiń kojarzy się z występowaniem skał węglanowych i zjawiskami krasowymi zachodzącymi na tych terenach. Tych jaskiń jest zdecydowanie najwięcej ...

Jaskinie Polski

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Jaskinie w Polsce występują głównie na obszarach gór i wyżyn południowej części. Nieliczne jaskinie istnieją też na Niżu Polskim, od wybrzeży Bałtyku po przedpola wyżyn na południu Polski. Największa ilość jaskiń z wszystkich poznanych to jaskinie krasowe, co jest związane z geologią terenów występowania jaskiń. Liczba jaskiń z roku na rok jest coraz większa co jest wynikiem intensywnych poszukiwań, prowadzonych przez liczne kluby jaskiniowe z całej Polski. Największe rejony występowania ze względu na ilość obiektów jaskiniowych to: Jura Krakowsko-Wieluńska – ok. 1500 jaskiń krasowych Tatry – ok. 800 jaskiń krasowych Karpaty fliszowe – ok. 500 jaskiń pseudokrasowych Rejon Świętokrzyski – ok. 130 jaskiń głównie krasowych Sudety – ...

Niecka Nidziańska

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Teren Niecki Nidziańskiej rozciągający się ponad ujściem Nidy do Wisły po wschodniej i zachodniej stronie jest obszarem występowania znacznych pokładów kredowych, w tym i gipsów, w których to wytworzyły się jaskinie. W odróżnieniu od wapieni gipsy są rozpuszczane w wodzie bez udziału dwutlenku węgla co znacznie przyśpiesza procesy krasowienia. Ponadto gipsy są materiałem dość miękkim i mocno hydrofobowym, samoistnie chłonącym wilgoć, to powoduje zwiększenie jego objętości (pęcznienie). Skutkiem czego powstają znaczne naprężenia powodujące fałdowanie i pękanie pokładów gipsu wzdłuż warstw gdzie dostaje się woda krążąca. Te wszystkie czynniki mają olbrzymie znaczenie na nietrwałość form krasu gipsowego tym samym na ich wiek. ...