Jaskinie Polski

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Jaskinie w Polsce występują głównie na obszarach gór i wyżyn południowej części. Nieliczne jaskinie istnieją też na Niżu Polskim, od wybrzeży Bałtyku po przedpola wyżyn na południu Polski. Największa ilość jaskiń z wszystkich poznanych to jaskinie krasowe, co jest związane z geologią terenów występowania jaskiń. Liczba jaskiń z roku na rok jest coraz większa co jest wynikiem intensywnych poszukiwań, prowadzonych przez liczne kluby jaskiniowe z całej Polski. Największe rejony występowania ze względu na ilość obiektów jaskiniowych to: Jura Krakowsko-Wieluńska – ok. 1500 jaskiń krasowych Tatry – ok. 800 jaskiń krasowych Karpaty fliszowe – ok. 500 jaskiń pseudokrasowych Rejon Świętokrzyski – ok. 130 jaskiń głównie krasowych Sudety – ...

Niecka Nidziańska

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Teren Niecki Nidziańskiej rozciągający się ponad ujściem Nidy do Wisły po wschodniej i zachodniej stronie jest obszarem występowania znacznych pokładów kredowych, w tym i gipsów, w których to wytworzyły się jaskinie. W odróżnieniu od wapieni gipsy są rozpuszczane w wodzie bez udziału dwutlenku węgla co znacznie przyśpiesza procesy krasowienia. Ponadto gipsy są materiałem dość miękkim i mocno hydrofobowym, samoistnie chłonącym wilgoć, to powoduje zwiększenie jego objętości (pęcznienie). Skutkiem czego powstają znaczne naprężenia powodujące fałdowanie i pękanie pokładów gipsu wzdłuż warstw gdzie dostaje się woda krążąca. Te wszystkie czynniki mają olbrzymie znaczenie na nietrwałość form krasu gipsowego tym samym na ich wiek. ...

Turystyczne jaskinie Słowacji

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Na terenie Słowacji jest udostępnionych turystycznie 12 jaskiń, z ogólnej liczby ponad 4100. Tereny krasowe Słowacji są położone w obrębie Karpat Zachodnich. Najwięcej jaskiń przypada na Słowacki Kras 3, Niżne Tatry 3. Jaskinie turystyczne również znajdują się w Tatrach Nielskich 1, Kras Ważecki 1, Słowacki Raj 1, Małe Karpaty 1, Wielka Fatra 1oraz Revucka Wierchowina 1. Na terenie Słowacji występuje również kras wysokogórski w obrębie Tatr Wysokich (Szeroka Jaworzyńska). Ciekawym zjawiskiem jest występowanie lodu w aż 39 w jaskiniach Słowacji.Jaskinie Rejony w słowackich jaskiń turystycznych: Jaskinia Bielska Znajduje we wschodniej części Tatr Bielskich się na północnym stoku Kobylego Wierchu na terenie rezerwatu ...