Jaskinie Europy środk.

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
Druga część obejmuje środkową Europę z Polską, którą omówiono oddzielnie. W tej części brak jaskiń 1000 m. choć warunki do powstania takiej istnieją. Na tym terenie zjawiska krasowe rozwinęły się zupełnie inaczej a kras wysokogórski z dobrze rozwiniętymi podziemnymi formami występuje praktyczne tylko w znacznej części Tatrach Zachodnich i w małej części słowackich Tatr Wysokich. Typową dla tych terenów jest forma krasu kopulastego występującego na niezbyt dużych powierzchniach ale dobrze rozwiniętego. Najlepiej zjawiska te rozwinęły się na terenie Góy Bichor i Transylwanii oraz Morawskiego Krasui Słowackiego Krasu. Na tych terenach występują też licznie jaskinie psełdokrasowe typu fliszowego oraz jaskinie gipsowe z ...

Jaskinie Europy zach.

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
Na terenie Europy znajduje się około połowy wszystkich znanych na ziemi jaskiń i są one głównie pochodzenia krasowego. Największe obszary krasowe Europy zajmują młode alpejskie łańcuchy górskie a obecność lodowców miała tu zdecydowany wpływ na powstanie głębokich i często rozległych jaskiń. Otwory najgłębszych jaskiń Europy położone na wysokości ok. 2000 m. gdzie kras podziemny rozwinął się przy sprzyjających warunkach geologicznych. Masywy górskie mają tu znaczną miąższość, są mocno sfałdowane i pozbawione roślinności, co sprzyjało szybkiej erozji i wnikaniu wody w głąb bardzo grubych warstw węglanowych. Ze względu na mnogość jaskiń materiał opracowania został sztuczne podzielony na 3 części. Pierwsza obejmuje zachodnią część ...

Jaskinie naj…

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Największy kubaturowo system jaskiniowy na świecie. Kompleks jaskiniowy Mulu znajduje się na północy Borneo (Malezja). Ze względu na niedostępność terenu w rejon jaskiń najlepiej dotrzeć samolotem, możliwe też jest dotarcie rzeką ale jest to bardzo uciążliwe i trwa dość długo (120 km). Cały kompleks rozwinął się w jednym masywie, który poprzez erozję powierzchniową został podzielony na trzy dzieląc w ten sposób cały kompleks na kilka systemów jaskiniowych. Jaskinię zaczęto badać w 1978 roku. Kolejne ekspedycje brytyjsko-malezyjskie doprowadziły do połączenia wielu jaskiń i w ten sposób powstało kilka systemów jaskiniowych. W skład kompleksu wchodzą: The Clearwater Cave System 189 km The Benarat Caverns System 50,7 ...