Nowe odkrycia w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

Data: 19 września 2012, autor: admin
Jaskinia Niedźwiedzia jest najładniejszą jaskinią turystyczną Polski. Otwór jaskini znajduje się w obrębie starego kamieniołomu w Kletnie w okolicach Lądka Zdroju. Jaskinia ta została udostępniona dla ruchu turystycznego w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Już wtedy było wiadomo, że istnieją nieznane partie jaskini co wykazały badania terenu nad jaskinią za pomocą georadaru. Do odkrycia nowych partii doszło w grudniu 2011 roku podczas prac kartograficznych. Zasadnicze odkrycia  nastąpiły w kwietniu i maju 2012 r. Największą sensacją było odkrycie długiej na 140 m Sali Mastodonta o bogatej szacie naciekowej. Łącznie odkryto ok. 400 m nowych partii. Oceniono, że jaskinia ma obecnie ok. 2,5 km długości. Warto ...

Nacieki jaskiniowe

Data: 24 sierpnia 2012, autor: admin
Nacieki krasowe dzielimy na: twarde, miękkie i cementacyjne. Nacieki twarde zbudowane z kalcytu i aragonitu. Do grupy tej zaliczamy też nacieki agrawitacyjne, które w początkowej fazie buduje aragonit rosnące wbrew prawu ciążenia. Minerał ten jest formą przejściową do kalcytu. Istnieje jeszcze mniej trwała i rzadka forma przejściowa do aragonitu pod nazwą wateryt. Do nacieków twardych zaliczamy takie formy jak: stalaktyty, draperie i zasłony, stalagmity, stalagnaty, misy i kaskady martwicowe oraz pola ryżowe, pierścienie, tarcze i skorupy naciekowe i polewy oraz perły jaskiniowe i pizolity. Do grupy tej zaliczamy też nacieki agrawitacyjne stanowiące podgrupę. Są to heliktyty i nacieki grzybkowe. Naciekiem miękkim ...

Wtórne zjawiska krasowe

Data: 24 sierpnia 2012, autor: admin
Wtórne zjawiska krasowe to proces, w którym dochodzi do wytrącenia węglanu wapnia i jego krystalizacji z nasyconej wody opadowej, efektem czego są różne jaskiniowe formy naciekowe. Do procesów tych dochodzi w historii tworzenia się jaskini gdy zjawiska krasowe pierwotne prawie zanikną. Wtedy woda w jaskini występuje w formie bardzo małych przepływów zasilanych laminarnymi przeciekami ze ścian i stropu korytarza jaskini. Nasycona woda opadowa kwaśnym węglanem wapnia przenikając przez skały znajduje ujście w korytarzu jaskiniowym w postaci kropel odrywających się od powierzchni skały i spadających lub ściekających w dół pod własnym ciężarem. W wyniku zmiany ciśnienia i temperatury na powierzchni laminarnego wypływu ...