Jak powstają jaskinie

Jaskinia to ciekawy temat nie tylko dla speleologa. Warto wiedzieć jak powstają jaskini szczególnie krasowe, których jest najwięcej. Pierwotne zjawiska krasowe to złożony proces zachodzący na drodze chemicznego rozpuszczania oraz mechanicznego drążenia skał. Woda opadowa wzbogacona z atmosfery w dwutlenek węgla wchodzi w reakcję z węglanem wapnia i powoduje jego powolne ale skuteczne trawienie. W procesie tym zasadnicze znaczenie ma zawartość w wodzie dwutlenku węgla. W tropikalnych strefach klimatycznych zjawiska krasowe przebiegają szybciej i intensywniej z powodu większych opadów, i większej ilości dwutlenku węgla oraz dodatkowych składników chemicznych powstających w wyniku procesów gnilnych roślinności. Do skał rozpuszczalnych przez wodę głównie …