Jak powstają jaskinie

Jaskinia to ciekawy temat nie tylko dla speleologa. Warto wiedzieć jak powstają jaskini szczególnie krasowe, których jest najwięcej. Pierwotne zjawiska krasowe to złożony proces zachodzący na drodze chemicznego rozpuszczania oraz mechanicznego drążenia skał. Woda opadowa wzbogacona z atmosfery w dwutlenek węgla wchodzi w reakcję z węglanem wapnia i powoduje jego powolne ale skuteczne trawienie. W procesie tym zasadnicze znaczenie ma zawartość w wodzie dwutlenku węgla. W tropikalnych strefach klimatycznych zjawiska krasowe przebiegają szybciej i intensywniej z powodu większych opadów, i większej ilości dwutlenku węgla oraz dodatkowych składników chemicznych powstających w wyniku procesów gnilnych roślinności. Do skał rozpuszczalnych przez wodę głównie …

Krótka historia poznania jaskiń

Człowiek interesował się jaskiniami od zarania dziejów, zapewne od momentu, gdy w jego świadomości wartości poznawcze przybrały na znaczeniu. Na początku przyotworowe fragmenty jaskiń były naturalnymi miejscami schronienia. Z czasem zaczął zaglądać głębiej tam gdzie światło dzienne już nie docierało. Najpierw musiał nauczyć się krzesać ogień i wykorzystywać go jako przenośne źródło światła. Gdy już dotarł głębiej musiał nauczyć się pokonywać napotkane przeszkody terenowe. Ciągle czegoś się uczył, dlatego mógł docierać głębiej i dalej. W okresie migracji ludów też na swojej drodze napotykał jaskinie. Można rzec, że tak rodziła się geograficzna i jaskiniowa eksploracja stopniowo poznawanych terenów. Z czasem, gdy …

Podziemne Kościeliska

Zapewne pierwszymi badaczami jaskiń tatrzańskich byli poszukiwacze skarbów, oraz górnicy. Już w XVII w. odwiedzali oni najczęściej przyotworowe partie jaskiń, szczególnie tych, których otwory były widoczne z den dolin.  Do odszukiwania jaskiń a w nich ukrytych skarbów wykorzystywali również tzw. ,,spisków”. Skarbów jednak nie mogli znaleźć, najczęściej zdobyczą były kości zwierząt, które identyfikowano jako kości smoków, a to powodowało powstawaniu kolejnych mitów i legend. Aby osiągnąć ze znalezisk jakąkolwiek korzyść kości po sproszkowaniu były odsprzedawane jako lekarstwa. Śladem po poszukiwaczach skarbów, ale i innych osobach penetrujących w tym czasie Tatry to nazwy jaskiń, takie jak: Poszukiwaczy Skarbów czy Okna Zbójnickie …