Krótka historia poznania jaskiń

Człowiek interesował się jaskiniami od zarania dziejów, zapewne od momentu, gdy w jego świadomości wartości poznawcze przybrały na znaczeniu. Na początku przyotworowe fragmenty jaskiń były naturalnymi miejscami schronienia. Z czasem zaczął zaglądać głębiej tam gdzie światło dzienne już nie docierało. Najpierw musiał nauczyć się krzesać ogień i wykorzystywać go jako przenośne źródło światła. Gdy już dotarł głębiej musiał nauczyć się pokonywać napotkane przeszkody terenowe. Ciągle czegoś się uczył, dlatego mógł docierać głębiej i dalej. W okresie migracji ludów też na swojej drodze napotykał jaskinie. Można rzec, że tak rodziła się geograficzna i jaskiniowa eksploracja stopniowo poznawanych terenów. Z czasem, gdy …

Podziemne Kościeliska

Zapewne pierwszymi badaczami jaskiń tatrzańskich byli poszukiwacze skarbów, oraz górnicy. Już w XVII w. odwiedzali oni najczęściej przyotworowe partie jaskiń, szczególnie tych, których otwory były widoczne z den dolin.  Do odszukiwania jaskiń a w nich ukrytych skarbów wykorzystywali również tzw. ,,spisków”. Skarbów jednak nie mogli znaleźć, najczęściej zdobyczą były kości zwierząt, które identyfikowano jako kości smoków, a to powodowało powstawaniu kolejnych mitów i legend. Aby osiągnąć ze znalezisk jakąkolwiek korzyść kości po sproszkowaniu były odsprzedawane jako lekarstwa. Śladem po poszukiwaczach skarbów, ale i innych osobach penetrujących w tym czasie Tatry to nazwy jaskiń, takie jak: Poszukiwaczy Skarbów czy Okna Zbójnickie …