Nacieki jaskiniowe

Nacieki krasowe dzielimy na: twarde, miękkie i cementacyjne. Nacieki twarde zbudowane z kalcytu i aragonitu. Do grupy tej zaliczamy też nacieki agrawitacyjne, które w początkowej fazie buduje aragonit rosnące wbrew prawu ciążenia. Minerał ten jest formą przejściową do kalcytu. Istnieje jeszcze mniej trwała i rzadka forma przejściowa do aragonitu pod nazwą wateryt. Do nacieków twardych zaliczamy takie formy jak: stalaktyty, draperie i zasłony, stalagmity, stalagnaty, misy i kaskady martwicowe oraz pola ryżowe, pierścienie, tarcze i skorupy naciekowe i polewy oraz perły jaskiniowe i pizolity. Do grupy tej zaliczamy też nacieki agrawitacyjne stanowiące podgrupę. Są to heliktyty i nacieki grzybkowe.
Naciekiem miękkim …

Wtórne zjawiska krasowe

Wtórne zjawiska krasowe to proces, w którym dochodzi do wytrącenia węglanu wapnia i jego krystalizacji z nasyconej wody opadowej, efektem czego są różne jaskiniowe formy naciekowe. Do procesów tych dochodzi w historii tworzenia się jaskini gdy zjawiska krasowe pierwotne prawie zanikną. Wtedy woda w jaskini występuje w formie bardzo małych przepływów zasilanych laminarnymi przeciekami ze ścian i stropu korytarza jaskini.
Nasycona woda opadowa kwaśnym węglanem wapnia przenikając przez skały znajduje ujście w korytarzu jaskiniowym w postaci kropel odrywających się od powierzchni skały i spadających lub ściekających w dół pod własnym ciężarem. W wyniku zmiany ciśnienia i temperatury na powierzchni laminarnego wypływu …

Podziemne formy krasowe

Podziemne formy krasowe to przede wszystkim jaskinie, które w początkowej fazie tworzyły się wskutek poszerzenia naturalnych szczelin w skalnych węglanowych przez wody opadowe. Początkowo woda wypełniała szczeliny całkowicie trawiąc ich powierzchnie bardzo powoli. Z czasem poszerzonymi szczelinami a później kanałami woda przepływała szybciej przez co była w stanie również szybciej je poszerzać, będąc mniej nasycona a tym samym bardziej agresywna. W dnach dolin gdzie przepływały potoki tworzyły się jaskinie przepływowe o przebiegu horyzontalnym zgodnym ze spadkiem terenu. Duża część jaskiń występujących w krasie wysokogórskim powstała wskutek odpływu wody z topniejących lodowców w czasie ich cofania się. Jaskinie te mają zupełnie …