Nowości z Abisso Bueno Fonteno

Jaskinia została odkryta w 2006r., do br. zbadano ok. 19 km korytarzy w kilku niezależnych ciągach z fragmentami o bardzo dużych kubaturach i wielu ciekach wodnych. Ta ciekawa jaskinia kończy się syfonami na głębokościach -451, -440, -463 m. Obecnie najgłębsza Abisso Bueno Fonteno wraz z ok. 100 innymi nowo odkrytymi jaskiniami jest badana w ramach kompleksowego projektu UE „Sebino”. Dla projektu założono stowarzyszenie skupiające 4 kluby jaskiniowych z Lombardii.

Podstawowym zadaniem projektu jest zbadanie związków hydrogeologicznych pomiędzy jeziorem Iseo (Sebino), a dużym rejonem krasowym (90 km kwadratowych), położonym po jego wschodniej stronie w prowincji Bergamo. To rejon niezbyt wysoko położony, najwyższe kulminacje sięgają ok. 1300 m npm przy deniwelacjach 1000 m do poziomu jeziora 180 m npm. W dniu 20 sierpnia 2012r. odbyło się już 3 nurkowanie w najciekawszym syfonie Emerald (na głębokości -451 m), dzięki czemu jaskinia posiada nową głębokość -520 m.

Syfon Emeralda to dużych rozmiarów studnia rozszerzająca się ku dołowi na co najmniej 15 m. Zmącona woda z powodu użycia aparatów o otwartym obiegu (również przez płetwonurków wspomagających), nie pozwoliła określić dokładnych rozmiarów syfonu choć znaleziono jego odnogi. Nurkowanie odbyło się w bardzo oryginalny sposób z uwagi na zaplanowane sondowanie syfonu z użyciem sterowanej przez nurka kamery. Nurka opuszczono na ławeczce za pomocą liny podwieszonej pod stropem syfonu. Z poziomu -520 m, który osiągnął nurek była opuszczana kamera na 40 m co daje głębokość syfonu ok. 100 m. Studnia kontynuuje się głębiej jeszcze bardziej powiększając szerokość.

Jaskinia posiada otwór na wysokości 770 m npm, zatem do poziomu jeziora brakuje zaledwie 30 m. Zważywszy na intensywność zjawisk krasowych tu występujących, ocenia się, że jaskinia po znalezieniu wyższych otworów może osiągnąć głębokość bliską 1000 m i długość 50 km. Na uwagę też zasługuje fakt znalezienia w jaskini bardzo bogatej fauny jaskiniowej co jest również przedmiotem badań.


Komentowanie wyłączone.