Nowe odkrycia w Jaskini Goryczkowej

W marcu 2012 roku w Jaskini Goryczkowej prowadziła działalność kilkuosobowa grupa słowackich grotołazów ze Speleoklubu Czerwone Wierchy oraz Speleoklubu Saris w towarzystwie jednego polskiego grotołaza. Efektem działalności jest odkrycie nowych partii położonych generalnie na wschód od otworu. Korytarze te stanowią przedłużenie znanych wcześniej a wysuniętych najbardziej na północ. Nowo odkryte partie mają prawie 100 metrów długości i zostały nazwane przez odkrywców Sariska Hodba.

Przy okazji tego odkrycia wykonano nową dokumentację całej jaskini co dało bardzo interesujące wyniki. Jaskinia Goryczkowa ma obecnie z nowymi partiami 605 m długości i 31 m deniwelacji (poprzednio dł. 351m, deniw. 23m). Interesujące jest też porównanie nowego planu z poprzednim z 2000 roku i zaktualizowanym w 2009r.


Komentowanie wyłączone.