Nacieki jaskiniowe

Nacieki krasowe dzielimy na: twarde, miękkie i cementacyjne. Nacieki twarde zbudowane z kalcytu i aragonitu. Do grupy tej zaliczamy też nacieki agrawitacyjne, które w początkowej fazie buduje aragonit rosnące wbrew prawu ciążenia. Minerał ten jest formą przejściową do kalcytu. Istnieje jeszcze mniej trwała i rzadka forma przejściowa do aragonitu pod nazwą wateryt. Do nacieków twardych zaliczamy takie formy jak: stalaktyty, draperie i zasłony, stalagmity, stalagnaty, misy i kaskady martwicowe oraz pola ryżowe, pierścienie, tarcze i skorupy naciekowe i polewy oraz perły jaskiniowe i pizolity. Do grupy tej zaliczamy też nacieki agrawitacyjne stanowiące podgrupę. Są to heliktyty i nacieki grzybkowe.

Naciekiem miękkim jest mleczko wapienne występujące w formie ciastowatej przesączonej wodą, najczęściej w kolorze śnieżno-białym.
Mleczko wapienne tworzy większość form jak nacieki twarde z wyłączeniem makaronów, nacieków agrawitacyjnych oraz pizolitów.

Kolejna grupa to nacieki cementacyjne, tak zwane konkrecje piaszczyste lub ilaste w zależności materiału spojonego kalcytem. Formy te tworzą się w namuliskach jaskiniowych za pośrednictwem delikatnie skapującej wody. W obrębie namulisk tworzą się jeszcze inne formy takie jak błotne zamki, błotne wulkany i wykapki. Pierwsze powstają w strefach czasowego zalewania wodą. Pozostałe za pośrednictwem skapującej wody z dużej wysokości na gliniaste namulisko.

Inną formą nacieku jest naciek koralowy powstający na zwisających korzeniach drzew blisko powierzchni.

Nacieki lodowe powstają w jaskiniach lodowych oraz w okolicach przyotworowych  na wiosnę. Zamarznięta woda tworzy różne czasami gigantyczne formy i jest związana z mikroklimatem jaskini lub porą roku.


Komentowanie wyłączone.