Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego (2014-2015). Rozpoczęcie kursu planowane jest z końcem 2014 roku, zakończenie w połowie 2015.

Kwalifikacje kandydatów odbędą się w Rzędkowicach w dniach 4-5.10.2014.

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres marek.lorczyk@pza.org.pl do dnia 25 września.

W zgłoszeniu proszę podać:

 1. Imię nazwisko kandydata
 2. Nazwę Klubu kierującego go na kurs
 3. Numer i datę wydania karty taternika
 4. Wykaz przejść jaskiniowych [data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia (poręczowanie, eksploracja, po linach itp.), czas przejścia]
 5. Wykaz przejść wspinaczkowych [data, droga, partner, czas przejścia]

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat, spełniający poniższe wymagania:

 1. Ukończone 23 lata oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 2. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania alpinizmu jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 3. Uczestniczenie w co najmniej 30 akcjach jaskiniowych letnich i co najmniej 20 akcjach zimowych, w możliwie jak największej ilości jaskiń w różnych rejonach jaskiniowych Polski i świata (większość z tych 50 przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych).
 4. Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
 5. Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
 6. Udział w co najmniej 2 centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu alpinizmu jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
 7. Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 8. Posiadanie skierowania z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.

Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • weryfikacji złożonych dokumentów,
 • egzaminu teoretycznego,
 • sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo, ratownictwo, wspinanie).

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje wiedzę z zakresu kursu podstawowego, czyli tą zawartą w programie kursu taternictwa jaskiniowego i w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu na KT.

Sprawdzian praktyczny obejmuje:

 • Poruszanie się po linach (zjazd, wychodzenie, poręczowanie, pokonywanie przepinki, węzła odciągu w górę i w dół)
 • Autoratownictwo (umiejętności w zakresie ściągania z liny osoby wiszącej w przyrządach, umiejętność zjazdu z poszkodowanym przez węzeł i przepinkę, generowanie luzu na przepince, wyciąganie „metodą U” i przeciwwagi)
 • Podstawy ratownictwa (umiejętność budowy podstawowych stanowisk i układów stosowanych w ratownictwie)
 • Wspinanie (wspinaczka na drogach IV-V z dolną asekuracją, budowa stanowisk, zjazdy ze ściąganiem liny)


Informacja PZA


Komentowanie wyłączone.