Literatura o jaskiniach

Pozycje książkowe

 • Adamiecki Wojciech, Zagrożenie, ISKRY W-wa 1980. Zawartość: 6 reportaży 1 o jaskiniach. Opis wypadku i akcji ratunkowej w J. Zimnej 1976.
 • Bela Pavel (autor tekstu), Jaskinie słowackie, Udostępnione dla zwiedzających, s.64. Przewodnik. Fot.barwne.
 • Burchard Przemysław, Noc bez gwiazd, SiT W-wa 1958, s.100. Opowieści z wypraw krakowskich grotołazów. Fot.cz-b.
 • Burchard Przemysław, Operacja Kret, Czytelnik W-wa 1977. s.337. Opis wypraw, w których brał udział autor w Polsce jak i za granicą. fot. cz-b.
 • Burchard Przemysław, Z wypraw grotołazów, NK 1957. s.84. Opis początków działalności Klubu Grotołazów. fot. cz-b.
 • Burchard Przemysław, Na dno świata, Czytelnik, W-wa 1961. s.175. Pierwsze polskie wyprawy zagraniczne: Słowacja, Bułgaria, Węgry i Francjia. fot. cz-b.
 • Burchard, Przemysław, Wśród mogotów i krokodyli, WP W-wa 1963. 280. ZdjęciOpis wyprawy na Kubę 1961 r. fot. cz-b.
 • Cepik Jerzy, Bizon z jaskini Dewy, NK, W-wa, 1974 rok, 175 str. fot. barwne i cz-b. Fikcyjna opowieść o człowieku, który żył w jaskini i pozostawił malowidła.
 • Cepik Jerzy, Wspomnienia z przeszłości, wyd. Poznańskie 1983. s.270. Opowieść o praźródłach cywilizacji i kultury. Fot. cz-b.
 • Colette Richard, Z wysokości do jaskiń, Przełożył A.Szymanowski. PAX 1974. Niewidoma autorka opisuje swoje przeżycia z wycieczek wysokogórskich i jaski.
 • Gala Marcin red. wyd. polskiego, Podręcznik ratownika jaskiniowego, Speleo – Secours Francais, Podręcznik, techniki i sprzęt w ratownictwie jask.s.91 liczne ryciny.Fot.barwne.
 • Gradziński Ryszard, W jaskiniach Kuby, WG 1967. (wyd I). Wyprawa na Kubę 1961.Fot.cz-b.
 • Kolbuszewski jacek, Skarby króla Gregoriusa, O poszukiwaczach skarbów w.XVII-XVIII, str.195.
 • Kortman Bohuslav, Christian Parma Christian, W jaskiniach, SiT Ww-a / Vyd. Osveta Martin 1990, s.170. Album. Między innymi o wyprawach polskich. fot barwne.
 • Korsak Andrzej, Tatrzańscy kosynierzy, S i T, W-wa 1977. s.170. „Autor ze środowiska wrocławskiego. Opis wydarzeń z lat 1947-1960 fot. c-biKowalski Kowalski.
 • Kowalski Kazimierz, Jaskinie polskie, Seria: Przyroda polska, WP, W-wa 1965, s.144. Ogólne informacje o jaskiniach i cz. szcegółowa opis wybranych jaskiń. fot. cz-b.
 • Kuczyński Maciej, Czeluść, ISKRY W-wa 1972. Akcja w Gouffre Berger, s.300. Wyprawy do Gouffre Berger i Meksyku.Fot. cz-b.
 • Kuczyński Maciej, Do widzenia, słońce, NK 1963. s.170. Kilka epizodów jaskiniowych: Tatry, Francja, Kuba. fot.cz-b.
 • Kuczyński Maciej, Tatrzańskie dramaty, Wyd. ABC – Futura 1999. Relacje z wypadków w Tatrach w tym rozdz. poświęcony jaskiniowym.
 • Kuczyński Maciej, Wielcy Zdobywcy, Wyd. ABC Future Warszawa 1998. Rozdział: „Podziemny Everest” Jaskiniowa epopeja A.Ciszewskiego. O eksploracji Lamprechtsofen.
 • Kuczyński Maciej, Tajemniczy płaskowyż, ISKRY W-wa 1981.s.260. O wyprawie do Wenezueli na płaskowyż Sarisarinama, jaskinie kwarcytowewielkie. fot. barwne.
 • Kučera, B. Hromas, J. Skřivánek F. JESKYNĚ. ACADEMIA, PRAHA 1981. „JESKYNĚ a propasti v Československu”. s.252. Monografia. Fot. barwne i cz-b.
 • Kunsky Josef, Zjawiska krasowe, PWN Warszawa 1956. s.207. Monografia. Wszystko o zjawiskach krasowych. Fot.cz-b.
 • Krzemień Marek P, Józef Partyka Józef, Jaskinia Wierzchowska Górna, PTTK – „Kraj” Warszawa-Kraków 1987. Mała monografia. Fot. barwne.
 • Marciszewski Marek, Kozik Andrzej red., Akademicki Klub Grotołazów AGH 2011 Kwaków . Wspomnienia z wypraw do dużych jaskiń świata. Fot.cz-b.
 • Minvielle Pierre, W głąb ziemi, Przekład J.Zielonko, NK 1972. s.200. Historia światowej speleologii od XIX w.Fot. cz-b.
 • Stopczyk Barbara, Bizony z Altamiry, Warszawa 1972 PZWS. s.47. O odkryciu jaskini Lascaux.Fot. gł.cz-b.
 • Parma Christian, Jaskinie wszystko o… KAW W-wa 1980. s.122. Ciekawostki o jaskiniach. Fot.cz-b.
 • Parma Chrystian, Najpiękniejsze jaskinie, VOYAGER W-wa 1992. s.58. Albumik o turystycznych jaskiniach Polski. Fot.barwne.
 • Parma Chrystian, Rajwa Apoloniusz, Turystyczne jaskinie Tatr, SiT W-wa 1989. s.132. Przewodnik po turystycznych jaskiniach Tatr z częścią ogólną. Fot.barwne.
 • Parma Christian i Tadeusz Rojek, 500 zagadek o jaskiniach, WP 1985.s254. Dużo ciekawostek o jaskiniach.
 • Popko Maciej red, praca zbiorowa, Alpinizm, SiT W-wa 1971 wyd.I, s.250 (wyd.II 1974). Rozdział poświęcony jaskinią, liczne ryciny.
 • Pryjma Tomasz, Konrad, Wspinaczka w ciemności, Wydawnictwo AGADE s.c. Warszawa 1993. s.80. O działalności w Śnieżnej Studni i Wielkiej Śnieżnej Fot.barwne.
 • Rubinowski Zbigniew, Wróblewski Tymoteusz, Jaskinia Raj, WG W-wa 1976. Mała monografia. Fot.cz-b.
 • Rudolf Włodzimierz, Meander na minus 1000, Wydawnictwa Geologiczne W-wa 1988. s.170. O eksploracji jaskini Jubileuszowej w 1981 r. Fot. cz-b.
 • Sonelski Wacław, Sztuka wiązania węzłów, Stapis Ka-ce 1995, s.240. Podręcznik, liczne ryciny.
 • Sonelski Wacław, W skale, Zasady alpinizmu,Stapis Ka-ce 1994 wyd.II, s.208. Podręcznik, licze ryciny. Fot.cz-b.
 • Stobiński Wiesław, Wapienne skarby, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne W-wa 1976, s.104. O krasie i zjawiskach krasowych. Liczne yciny.
 • Szelerewicz Mariusz Szelerewicz, GórnyAndrzej, Jaskinie Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej, PTTK W-wa Kraków 1986. s.200. Inwentarz jaskiń poprzedzony częścią ogólną. Fot.cz-b.
 • Tajemnice gór. Skały i jaskinie, Seria, Cuda Polski. Edukacja Powszechna 2004. Opisy jaskiń: Łokietka, Mroźnej, Mylnej, Niedźwiedziej, Raj, Raptawickiej, Wierzchowskiej Górnej.
 • Tazieff Huron, W jaskiniach Pierre Saint – Martin, Przełożył R.Unrug, ISKRY W-wa 1956. s.160. Historia eksploracji Pierre Saint – Martin. Fot. cz-b.
 • Saysse-Tobiczyk Kazimierz, red. Praca zbiorowa, Na szczytach gór Europy, Wiedza Powszechna 1959. Rozdział: „W skalnych podziemiach Tatr” P.Burchard, K.Kowalski. Fot.cz-b.
 • Tobiczyk Kazimierz, red. Praca zbiorowa , Od Łomnicy do Mont – Blanc, Wiedza Powszechna 1969. 2 rozdz. o jaskiniach: Taternictwo jaskiniowe, W jaskiniach Europy.Fot.cz-b.
 • Zygmunt Jerzy „Dno” ZHU Kontur, Bolesław 2006. s.255. Wspomnienia autora z wypraw do Francji, Austrii, Włoch i Hiszpanii. Fot.barwne.
 • Zwoliński Stefan, W podziemiach Tatrzańskich, WG W-wa 1961 wyd.I s.252 + wkładka rycin (1987 wyd. II poszerzone). Kompendium wiedzy o działalności jask. autora. Fot.cz-bi.
 • Zwoliński Stefan, Notatki z wypraw, Wiercica 1993 s.135. Oryginalne notatki S.Zwolińskiego opracowane przez Red. Wiercicy, liczne ryciny.

Komentowanie wyłączone.