Kanin 2012

W sierpniu 2012r. działała po słoweńskiej stronie masywu Monte Canin wyprawa Sekcji Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków. Wyprawa osiągnęła ciekawe wyniki jednak na razie nie dające przypuszczalnego połączenia BC10 z systemem jaskiń Mala Boka – Poljska Jama (BC4).

Poprzez wspinaczkę (+60 m), w przyotworowych partiach BC10 wyeksplorowano nowy ciąg, zmierzający do góry w stronę powierzchni, dający możliwość osiągnięcia przewyższenia i znalezienia wyższego otworu. Najciekawszym wynikiem wyprawy jest wyeksplorowanie nowej jaskini P41 do głębokości 231 m i kontynuującej się kolejnymi studniami. Jaskinia ta znajduje się się w sąsiedztwie BC4 ok 200 m wyżej, co daje realne szanse na przyłączenie jej do całego systemu Mala Boka – Poljska Jama (BC4).

Połączenie dałoby nową deniwelację całego systemu przekraczającą 1500 m głębokości. W wyniku ewentualnego połączenia system ten stałby się najgłębszym w Słowenii i zarazem byłby to drugi po Lamprechtsofen trawers jaskiniowy świata. Rejon eksplorowany już przez XXII wyprawę STJ KW Kraków znajduje się na terenie przygranicznym z Włochami w słoweńskiej części Alp Julijskich nad miejscowością Bovec.

Największym dotychczasowym sukcesem prowadzonej tu polskiej działalności było połączenie jaskiń Mala Boka z Poljska Jama (BC4). W 2005r. wyprawa kończy działalność w BC10 na głębokości 700 m, jednocześnie mając przeświadczenie rychłego jej połączenia z niżej położoną jaskinią Mala Boka. Potwierdzeniem tego faktu jest sporządzona i opracowana dokumentacja kartograficzna, której wyniki zostają wykorzystane do podjęcia dalszej eksploracji BC10 w tajemnicy przed stroną polską.

Dochodzi wtedy do nieprzyjemnego incydentu na skalę światową. W grudniu 2005r. samozwańcza ekipa grotołazów słoweńskich i włoskich doprowadza do połączenia obu jaskiń, ogłaszając się autorami tego sukcesu. Artykuł na ten temat pod adresem : Mala Boka – Poljska Jama prawdziwa historia eksploracji.


Komentowanie wyłączone.