Różne jaskinie

W dziale tym zgromadzono podstawowe dane i informacje dotyczące różnych typów jaskiń przede wszystkim ze względu na ich budowę morfologiczną przy uwzględnieniu geologii podłoża skalnego w których powstały. W tej grupie ujęto jaskinie lawowe i gipsowe zarówno największe na świecie jak i przegląd pozostałych dużych w innych krajach. Również ujęto tu jaskinie o szczególnym charakterze wyróżniającym je się spośród wielu innych z powodu ciekawej budowy, nieprzeciętnych gabarytów. Ta grupa obejmuje jaskinie o avenowym (studniowym) przebiegu oraz największe sale, zarówno samodzielnie występujące jak i stanowiące pewną część systemu jaskiniowego. Ostatnia część obiektów to te związane ze środowiskiem wodnym czyli jaskinie nadmorskie, …