Jaskinie Europy połudn.

Trzecia część działu Europy obejmuje tereny i kraje leżące wokół Morza Adriatyckiego i Jońskiego z Kretą i Sardynią oraz od północy z przyległymi Alpami na terenie Austrii. To najwspanialsza na świecie kraina głębokich jaskiń historycznie związana z powstaniem nauki o krasie i jaskiniach. Teren ten jest bardzo zróżnicowany w formach, występują tu zarówno formy krasu wysokogórskiego, śródziemnomorskiego oraz klasycznego wyżynnego.
Na tym stosunkowo niedużym terenie zostało poznano 25 jaskiń często znacznie przekraczających 1000 m. głębokości, kolejnych drugie tyle zbliża się do tej magicznej głębokości. Osiem jaskiń tej części Europy posiada długość powyżej 40 km. Dwie najdłuższe jaskinie znajdują się w Austrii: …

Jaskinie Europy środk.

Druga część obejmuje środkową Europę z Polską, którą omówiono oddzielnie. W tej części brak jaskiń 1000 m. choć warunki do powstania takiej istnieją. Na tym terenie zjawiska krasowe rozwinęły się zupełnie inaczej a kras wysokogórski z dobrze rozwiniętymi podziemnymi formami występuje praktyczne tylko w znacznej części Tatrach Zachodnich i w małej części słowackich Tatr Wysokich. Typową dla tych terenów jest forma krasu kopulastego występującego na niezbyt dużych powierzchniach ale dobrze rozwiniętego. Najlepiej zjawiska te rozwinęły się na terenie Góy Bichor i Transylwanii oraz Morawskiego Krasui Słowackiego Krasu.
Na tych terenach występują też licznie jaskinie psełdokrasowe typu fliszowego oraz jaskinie gipsowe z …

Jaskinie Europy zach.

Na terenie Europy znajduje się około połowy wszystkich znanych na ziemi jaskiń i są one głównie pochodzenia krasowego. Największe obszary krasowe Europy zajmują młode alpejskie łańcuchy górskie a obecność lodowców miała tu zdecydowany wpływ na powstanie głębokich i często rozległych jaskiń. Otwory najgłębszych jaskiń Europy położone na wysokości ok. 2000 m. gdzie kras podziemny rozwinął się przy sprzyjających warunkach geologicznych. Masywy górskie mają tu znaczną miąższość, są mocno sfałdowane i pozbawione roślinności, co sprzyjało szybkiej erozji i wnikaniu wody w głąb bardzo grubych warstw węglanowych.
Ze względu na mnogość jaskiń materiał opracowania został sztuczne podzielony na 3 części.
Pierwsza obejmuje zachodnią część …