Jaskinie Ameryki

Ameryka jest drugim największym po Europie rejonem pod względem ilości poznanych jaskiń jednak o nieporównywalnie większej powierzchni. Rozmieszczenie jaskiń jest tu bardzo nierównomierne, największe skupiska jaskiń znajdują się na terenie Ameryki Północnej i Środkowej. Znane są też ciekawe jaskinie w Kanadzie na granicy koła podbiegunowego oraz jaskinie gipsowe. Na terenie Ameryki Południowej w Wenezueli i Brazylii występują oprócz jaskiń krasowych olbrzymie studnie w skałach krzemiankowych. Na samym południu na Madre de Dios i na sąsiednich wyspach znane są jaskinie rozwinięte w marmurach.
Osobną grupą jaskiń są jaskinie lawowe położone głównie na Hawajach. Jest to największe na świecie skupisko jaskiń lawowych z …

Jaskinie Afryki

Afryka jest kontynentem, o stosunkowo małej ilości poznanych jaskiń. Jaskinie krasowe znajdują się na terenie Algierii, Maroku, Południowej Afryki, Libii, Tunezji, Egiptu Etiopii, Namibii, Angoli, Mozambiku, Zairu i Madagaskaru. Największym skupiskiem jaskiń lawowych są Wyspy Kanaryjskie jest to drugie na świecie skupisko po Hawajach. Jaskinie lawowe są również znane na terenie Kenii, Rwany, Tanzanii, Zairu i Konga.
Wiele spośród jaskiń Afryki jest udostępnionych turystycznie największa ilość znajduje się w Południowej Afryce. W wielu jaskiniach prowadzono prace archeologiczne, które doprowadziły do odnalezienia najstarszych szczątków człowieka pierwotnego sprzed 1,6 mil oraz malowideł naskalnych. Najgłębsze jaskinie znajdują się na terenie Algierii i Maroka w …

Jaskinie Azji

Azja to kontynent najsłabiej poznany pod względem jaskiń, zapewne dopiero następne lata czy dziesięciolecia przyniosą właściwe odkrycia. Kontynent ten obejmują wszystkie strefy klimatyczne co wiąże się bezpośrednio z występującymi tu różnorodnymi formami krasu również podziemnego. Tereny o największej ilości poznanych jaskiń są bardzo rozłożone nierównomiernie i rozciągają się głównie przez tereny południowej Azji.
Największe i zarazem najbardziej perspektywiczne tereny występowania jaskiń leżą na terenie południowych i południowo-wschodnich Chin oraz Indochin. W części poza lądowej znajdują się duże skupiska wielkogabarytowych jaskiń w Indonezji po Filipiny. Duże tereny jaskiniowe są również położone na terenie Bliskiego Wschodu. Ze względu na występowanie bardzo głębokich jaskiń …