1. legitymacje nauczycielskie
  2. Oferujemy wykonanie legitymacji służbowych nauczyciela.
  3. legitymacje.edu.pl

Jaskinie Afryki

Afryka jest kontynentem, o stosunkowo małej ilości poznanych jaskiń. Jaskinie krasowe znajdują się na terenie Algierii, Maroku, Południowej Afryki, Libii, Tunezji, Egiptu Etiopii, Namibii, Angoli, Mozambiku, Zairu i Madagaskaru. Największym skupiskiem jaskiń lawowych są Wyspy Kanaryjskie jest to drugie na świecie skupisko po Hawajach. Jaskinie lawowe są również znane na terenie Kenii, Rwany, Tanzanii, Zairu i Konga.
Wiele spośród jaskiń Afryki jest udostępnionych turystycznie największa ilość znajduje się w Południowej Afryce. W wielu jaskiniach prowadzono prace archeologiczne, które doprowadziły do odnalezienia najstarszych szczątków człowieka pierwotnego sprzed 1,6 mil oraz malowideł naskalnych. Najgłębsze jaskinie znajdują się na terenie Algierii i Maroka w …

Jaskinie Azji

Azja to kontynent najsłabiej poznany pod względem jaskiń, zapewne dopiero następne lata czy dziesięciolecia przyniosą właściwe odkrycia. Kontynent ten obejmują wszystkie strefy klimatyczne co wiąże się bezpośrednio z występującymi tu różnorodnymi formami krasu również podziemnego. Tereny o największej ilości poznanych jaskiń są bardzo rozłożone nierównomiernie i rozciągają się głównie przez tereny południowej Azji.
Największe i zarazem najbardziej perspektywiczne tereny występowania jaskiń leżą na terenie południowych i południowo-wschodnich Chin oraz Indochin. W części poza lądowej znajdują się duże skupiska wielkogabarytowych jaskiń w Indonezji po Filipiny. Duże tereny jaskiniowe są również położone na terenie Bliskiego Wschodu. Ze względu na występowanie bardzo głębokich jaskiń …

Jaskinie Europy połudn.

Trzecia część działu Europy obejmuje tereny i kraje leżące wokół Morza Adriatyckiego i Jońskiego z Kretą i Sardynią oraz od północy z przyległymi Alpami na terenie Austrii. To najwspanialsza na świecie kraina głębokich jaskiń historycznie związana z powstaniem nauki o krasie i jaskiniach. Teren ten jest bardzo zróżnicowany w formach, występują tu zarówno formy krasu wysokogórskiego, śródziemnomorskiego oraz klasycznego wyżynnego.
Na tym stosunkowo niedużym terenie zostało poznano 25 jaskiń często znacznie przekraczających 1000 m. głębokości, kolejnych drugie tyle zbliża się do tej magicznej głębokości. Osiem jaskiń tej części Europy posiada długość powyżej 40 km. Dwie najdłuższe jaskinie znajdują się w Austrii: …