Jaskinie Europy zach.

Na terenie Europy znajduje się około połowy wszystkich znanych na ziemi jaskiń i są one głównie pochodzenia krasowego. Największe obszary krasowe Europy zajmują młode alpejskie łańcuchy górskie a obecność lodowców miała tu zdecydowany wpływ na powstanie głębokich i często rozległych jaskiń. Otwory najgłębszych jaskiń Europy położone na wysokości ok. 2000 m. gdzie kras podziemny rozwinął się przy sprzyjających warunkach geologicznych. Masywy górskie mają tu znaczną miąższość, są mocno sfałdowane i pozbawione roślinności, co sprzyjało szybkiej erozji i wnikaniu wody w głąb bardzo grubych warstw węglanowych.
Ze względu na mnogość jaskiń materiał opracowania został sztuczne podzielony na 3 części.
Pierwsza obejmuje zachodnią część …