Jaskinie Europy środk.

Druga część obejmuje środkową Europę z Polską, którą omówiono oddzielnie. W tej części brak jaskiń 1000 m. choć warunki do powstania takiej istnieją. Na tym terenie zjawiska krasowe rozwinęły się zupełnie inaczej a kras wysokogórski z dobrze rozwiniętymi podziemnymi formami występuje praktyczne tylko w znacznej części Tatrach Zachodnich i w małej części słowackich Tatr Wysokich. Typową dla tych terenów jest forma krasu kopulastego występującego na niezbyt dużych powierzchniach ale dobrze rozwiniętego. Najlepiej zjawiska te rozwinęły się na terenie Góy Bichor i Transylwanii oraz Morawskiego Krasui Słowackiego Krasu.
Na tych terenach występują też licznie jaskinie psełdokrasowe typu fliszowego oraz jaskinie gipsowe z …