Jaskinie Europy połudn.

Trzecia część działu Europy obejmuje tereny i kraje leżące wokół Morza Adriatyckiego i Jońskiego z Kretą i Sardynią oraz od północy z przyległymi Alpami na terenie Austrii. To najwspanialsza na świecie kraina głębokich jaskiń historycznie związana z powstaniem nauki o krasie i jaskiniach. Teren ten jest bardzo zróżnicowany w formach, występują tu zarówno formy krasu wysokogórskiego, śródziemnomorskiego oraz klasycznego wyżynnego.
Na tym stosunkowo niedużym terenie zostało poznano 25 jaskiń często znacznie przekraczających 1000 m. głębokości, kolejnych drugie tyle zbliża się do tej magicznej głębokości. Osiem jaskiń tej części Europy posiada długość powyżej 40 km. Dwie najdłuższe jaskinie znajdują się w Austrii: …