1. wycena dcf excel
  2. metody wyceny wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem arkusza excel irip szkolenia przygotowanie prognozy sprawozdań finansowych bilansu rzis rpp oraz modelu dcf
  3. prawolingo.pl

Jaskinie Azji

Azja to kontynent najsłabiej poznany pod względem jaskiń, zapewne dopiero następne lata czy dziesięciolecia przyniosą właściwe odkrycia. Kontynent ten obejmują wszystkie strefy klimatyczne co wiąże się bezpośrednio z występującymi tu różnorodnymi formami krasu również podziemnego. Tereny o największej ilości poznanych jaskiń są bardzo rozłożone nierównomiernie i rozciągają się głównie przez tereny południowej Azji.
Największe i zarazem najbardziej perspektywiczne tereny występowania jaskiń leżą na terenie południowych i południowo-wschodnich Chin oraz Indochin. W części poza lądowej znajdują się duże skupiska wielkogabarytowych jaskiń w Indonezji po Filipiny. Duże tereny jaskiniowe są również położone na terenie Bliskiego Wschodu. Ze względu na występowanie bardzo głębokich jaskiń …