Jaskinie Azji

Azja to kontynent najsłabiej poznany pod względem jaskiń, zapewne dopiero następne lata czy dziesięciolecia przyniosą właściwe odkrycia. Kontynent ten obejmują wszystkie strefy klimatyczne co wiąże się bezpośrednio z występującymi tu różnorodnymi formami krasu również podziemnego. Tereny o największej ilości poznanych jaskiń są bardzo rozłożone nierównomiernie i rozciągają się głównie przez tereny południowej Azji.
Największe i zarazem najbardziej perspektywiczne tereny występowania jaskiń leżą na terenie południowych i południowo-wschodnich Chin oraz Indochin. W części poza lądowej znajdują się duże skupiska wielkogabarytowych jaskiń w Indonezji po Filipiny. Duże tereny jaskiniowe są również położone na terenie Bliskiego Wschodu. Ze względu na występowanie bardzo głębokich jaskiń …