Jaskinie Ameryki

Ameryka jest drugim największym po Europie rejonem pod względem ilości poznanych jaskiń jednak o nieporównywalnie większej powierzchni. Rozmieszczenie jaskiń jest tu bardzo nierównomierne, największe skupiska jaskiń znajdują się na terenie Ameryki Północnej i Środkowej. Znane są też ciekawe jaskinie w Kanadzie na granicy koła podbiegunowego oraz jaskinie gipsowe. Na terenie Ameryki Południowej w Wenezueli i Brazylii występują oprócz jaskiń krasowych olbrzymie studnie w skałach krzemiankowych. Na samym południu na Madre de Dios i na sąsiednich wyspach znane są jaskinie rozwinięte w marmurach.
Osobną grupą jaskiń są jaskinie lawowe położone głównie na Hawajach. Jest to największe na świecie skupisko jaskiń lawowych z …