hotel mikołajki
    Hotel Mikołajki, Mikołajki - Zarezerwuj teraz i zaoszczędź ‎ Hotel-amax.pl
    hotel-amax.pl

Różne jaskinie

W dziale tym zgromadzono podstawowe dane i informacje dotyczące różnych typów jaskiń przede wszystkim ze względu na ich budowę morfologiczną przy uwzględnieniu geologii podłoża skalnego w których powstały. W tej grupie ujęto jaskinie lawowe i gipsowe zarówno największe na świecie jak i przegląd pozostałych dużych w innych krajach. Również ujęto tu jaskinie o szczególnym charakterze wyróżniającym je się spośród wielu innych z powodu ciekawej budowy, nieprzeciętnych gabarytów. Ta grupa obejmuje jaskinie o avenowym (studniowym) przebiegu oraz największe sale, zarówno samodzielnie występujące jak i stanowiące pewną część systemu jaskiniowego. Ostatnia część obiektów to te związane ze środowiskiem wodnym czyli jaskinie nadmorskie, …

Jaskinie Australii

Najdłuższa jaskinia Australii Bullta Cave System znajduje się na terenie Gregory National Park w północno-środkowej części kontynentu. Coroczne długość tego systemu zwiększa się, od roku 2001 odkryto aż 40 km nowych korytarzy. Najwięcej jaskiń Australii jest zlokalizowanych w całej części południowej. Równina Nullarbor oraz w obszarze Lofti to dwa największe rejony krasowe kontynentu.
Kompleks jaskiniowy Jenolan Cavers znajdujący się w Górach Błękitnych (na zachód od Sydney), jest uznawany za najstarszy na świecie, jego powstanie szacuje się na 340 milionów lat. Duże jaskinie znane są również na Tasmani. Najgłębszą jaskinią tego regionu świat jest Neide – Muruk Cave na Nowej Gwineii.
Najgłębszą jaskinią …

Jaskinie Ameryki

Ameryka jest drugim największym po Europie rejonem pod względem ilości poznanych jaskiń jednak o nieporównywalnie większej powierzchni. Rozmieszczenie jaskiń jest tu bardzo nierównomierne, największe skupiska jaskiń znajdują się na terenie Ameryki Północnej i Środkowej. Znane są też ciekawe jaskinie w Kanadzie na granicy koła podbiegunowego oraz jaskinie gipsowe. Na terenie Ameryki Południowej w Wenezueli i Brazylii występują oprócz jaskiń krasowych olbrzymie studnie w skałach krzemiankowych. Na samym południu na Madre de Dios i na sąsiednich wyspach znane są jaskinie rozwinięte w marmurach.
Osobną grupą jaskiń są jaskinie lawowe położone głównie na Hawajach. Jest to największe na świecie skupisko jaskiń lawowych z …