Rejon Świętokrzyski

Jaskinie krasowe regonu kieleckiego utworzyły się głównie w skałach węglanowych, wapieniach dewońskich i jurajskich. Dwa główne rejony występowania jaskiń to okolice Kielc i same Kielce oraz okolice Chęcin. Większość znanych jaskiń została odkryta podczas eksploracji wapieni, otwory są sztuczne i znajdują się w nieczynnych już kamieniołomach.
Największym skupiskiem obiektów jaskiniowych choć nie największych jest kamieniołom na Kadzielni w Kielcach – jest tam 26 jaskiń i schronisk podskalnych. Następne skupisko znajduje się w kamieniołomach w Jaworzni koło Kielc, gdzie istnieje 10 jaskiń. Ważnym rejonem występowania jaskiń jest również Góra Miedzianka -9 jaskiń. Występują też jaskinie w okolicy Góry Milechowskiej koło Małogoszcza oraz …