hosting plików 2gb
    darmowy hosting plików na duże plik. Wrzucaj za darmo aż do 2GB pojedynczego pliku
    xshare.eu

Niecka Nidziańska

Teren Niecki Nidziańskiej rozciągający się ponad ujściem Nidy do Wisły po wschodniej i zachodniej stronie jest obszarem występowania znacznych pokładów kredowych, w tym i gipsów, w których to wytworzyły się jaskinie. W odróżnieniu od wapieni gipsy są rozpuszczane w wodzie bez udziału dwutlenku węgla co znacznie przyśpiesza procesy krasowienia. Ponadto gipsy są materiałem dość miękkim i mocno hydrofobowym, samoistnie chłonącym wilgoć, to powoduje zwiększenie jego objętości (pęcznienie). Skutkiem czego powstają znaczne naprężenia powodujące fałdowanie i pękanie pokładów gipsu wzdłuż warstw gdzie dostaje się woda krążąca.
Te wszystkie czynniki mają olbrzymie znaczenie na nietrwałość form krasu gipsowego tym samym na ich wiek. …