1. tauryna
  2. Tauryna często pojawia się w serwisach www jako środek, który pomaga zachować dobre zdrowie. Badania coraz szerzej dowodzą jej pozytywnego wpływu na cały organizm.
  3. sklep.biomus.eu
  1. 24 hour guildford mobile tyre
  2. cheap mobile tyre fitting in reading basingstoke guildford and newbury we fit your car x run flat or high performance tyres at home work address

Grota Niedźwiedzia w Złotym Potoku

Grota Niedźwiedzia- Złoty Potok
Jaskinia Grota Niedźwiedzia zlokalizowana w Złotym Potoku w powiecie częstochowskim. Jaskinia jest bezpłatnie dostępna dla turystów ma około 70 metrów długości co ma przełożenie na jej 15 minutowe zwiedzanie. Jaskinia może być punktem zwiedzana zarówno w trakcie dłuższych wycieczek, jak i krótkich spacerów z pobliskiej miejscowości – Złotego Potoku. W skład Groty Niedźwiedzia wchodzi komora z podpartą kolumną oraz odchodzących z niej trzech korytarzy. Procesy krasowe przyczyniły się do jej powstania  – na skutek rozpuszczania skały wapiennej przez wodę.
Jaskinie odkrył polski poeta Zygmunt Krasiński , którą precyzyjnie opisał w 1857 r. Krasiński  dokonał tu niedużych znalezisk kości …

Jura

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska to malownicza kraina występowania licznych ostańców skalnych i jaskiń. Ciągnie się pasem do 20 km szerokości na odcinku 160 km w kierunku północno-zachodnim, z okolic Krakowa po Wieluń. Teren ten jest częścią większej jednostki geograficznej – Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Kraina ta potocznie nazywana jest Jurą.
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska w przeważającej części zbudowana jest z nachylonej ku północy płyty głównie wapieni górnojurajskich o miąższości ok. 400 m. zapadającej się pod pokrywą młodszych osadów kredowych. Maksymalna wysokość wzniesień osiąga tu niewiele ponad 500 m. npm.
Zdecydowaną rolę w kształtowaniu rzeźby tego regionu odegrały procesy krasowe. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej jest znanych obecnie ok. 1500 jaskiń i schronisk. …