Grota Niedźwiedzia w Złotym Potoku

Grota Niedźwiedzia- Złoty Potok
Jaskinia Grota Niedźwiedzia zlokalizowana w Złotym Potoku w powiecie częstochowskim. Jaskinia jest bezpłatnie dostępna dla turystów ma około 70 metrów długości co ma przełożenie na jej 15 minutowe zwiedzanie. Jaskinia może być punktem zwiedzana zarówno w trakcie dłuższych wycieczek, jak i krótkich spacerów z pobliskiej miejscowości – Złotego Potoku. W skład Groty Niedźwiedzia wchodzi komora z podpartą kolumną oraz odchodzących z niej trzech korytarzy. Procesy krasowe przyczyniły się do jej powstania  – na skutek rozpuszczania skały wapiennej przez wodę.
Jaskinie odkrył polski poeta Zygmunt Krasiński , którą precyzyjnie opisał w 1857 r. Krasiński  dokonał tu niedużych znalezisk kości …

Jura

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska to malownicza kraina występowania licznych ostańców skalnych i jaskiń. Ciągnie się pasem do 20 km szerokości na odcinku 160 km w kierunku północno-zachodnim, z okolic Krakowa po Wieluń. Teren ten jest częścią większej jednostki geograficznej – Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Kraina ta potocznie nazywana jest Jurą.
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska w przeważającej części zbudowana jest z nachylonej ku północy płyty głównie wapieni górnojurajskich o miąższości ok. 400 m. zapadającej się pod pokrywą młodszych osadów kredowych. Maksymalna wysokość wzniesień osiąga tu niewiele ponad 500 m. npm.
Zdecydowaną rolę w kształtowaniu rzeźby tego regionu odegrały procesy krasowe. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej jest znanych obecnie ok. 1500 jaskiń i schronisk. …