Jaskinie Polski

Jaskinie w Polsce występują głównie na obszarach gór i wyżyn południowej części. Nieliczne jaskinie istnieją też na Niżu Polskim, od wybrzeży Bałtyku po przedpola wyżyn na południu Polski.
Największa ilość jaskiń z wszystkich poznanych to jaskinie krasowe, co jest związane z geologią terenów występowania jaskiń. Liczba jaskiń z roku na rok jest coraz większa co jest wynikiem intensywnych poszukiwań, prowadzonych przez liczne kluby jaskiniowe z całej Polski.
Największe rejony występowania ze względu na ilość obiektów jaskiniowych to:
Jura Krakowsko-Wieluńska – ok. 1500 jaskiń krasowych
Tatry – ok. 800 jaskiń krasowych
Karpaty fliszowe – ok. 500 jaskiń pseudokrasowych
Rejon Świętokrzyski – ok. 130 jaskiń głównie krasowych
Sudety – …