Grota Niedźwiedzia w Złotym Potoku

Grota Niedźwiedzia- Złoty Potok
Jaskinia Grota Niedźwiedzia zlokalizowana w Złotym Potoku w powiecie częstochowskim. Jaskinia jest bezpłatnie dostępna dla turystów ma około 70 metrów długości co ma przełożenie na jej 15 minutowe zwiedzanie. Jaskinia może być punktem zwiedzana zarówno w trakcie dłuższych wycieczek, jak i krótkich spacerów z pobliskiej miejscowości – Złotego Potoku. W skład Groty Niedźwiedzia wchodzi komora z podpartą kolumną oraz odchodzących z niej trzech korytarzy. Procesy krasowe przyczyniły się do jej powstania  – na skutek rozpuszczania skały wapiennej przez wodę.
Jaskinie odkrył polski poeta Zygmunt Krasiński , którą precyzyjnie opisał w 1857 r. Krasiński  dokonał tu niedużych znalezisk kości …

Jaskinie Polski

Jaskinie w Polsce występują głównie na obszarach gór i wyżyn południowej części. Nieliczne jaskinie istnieją też na Niżu Polskim, od wybrzeży Bałtyku po przedpola wyżyn na południu Polski.
Największa ilość jaskiń z wszystkich poznanych to jaskinie krasowe, co jest związane z geologią terenów występowania jaskiń. Liczba jaskiń z roku na rok jest coraz większa co jest wynikiem intensywnych poszukiwań, prowadzonych przez liczne kluby jaskiniowe z całej Polski.
Największe rejony występowania ze względu na ilość obiektów jaskiniowych to:
Jura Krakowsko-Wieluńska – ok. 1500 jaskiń krasowych
Tatry – ok. 800 jaskiń krasowych
Karpaty fliszowe – ok. 500 jaskiń pseudokrasowych
Rejon Świętokrzyski – ok. 130 jaskiń głównie krasowych
Sudety – …

Niecka Nidziańska

Teren Niecki Nidziańskiej rozciągający się ponad ujściem Nidy do Wisły po wschodniej i zachodniej stronie jest obszarem występowania znacznych pokładów kredowych, w tym i gipsów, w których to wytworzyły się jaskinie. W odróżnieniu od wapieni gipsy są rozpuszczane w wodzie bez udziału dwutlenku węgla co znacznie przyśpiesza procesy krasowienia. Ponadto gipsy są materiałem dość miękkim i mocno hydrofobowym, samoistnie chłonącym wilgoć, to powoduje zwiększenie jego objętości (pęcznienie). Skutkiem czego powstają znaczne naprężenia powodujące fałdowanie i pękanie pokładów gipsu wzdłuż warstw gdzie dostaje się woda krążąca.
Te wszystkie czynniki mają olbrzymie znaczenie na nietrwałość form krasu gipsowego tym samym na ich wiek. …