Jaskinia Raj koło Chęcin

Jaskinia znajduje się w okolicach Kielc przy drodze do Chęcin. Jaskinia Raj słynie z dużej ilości efektownych nacieków nagromadzonych na małej powierzchni. Jaskinię odkryto przypadkiem w 1963 r. podczas pozyskiwania kamienia wapiennego. O tym, że była znana wcześniej świadczą  odnaleziono interesujące tu ślady pobytu człowieka datowane na 50 – 60 tysięcy lat p.n.e. oraz liczne kości zwierząt kiedyś zamieszkujące te tereny.

Jaskinia wcześniej posiadała naturalny otwór, obecnie do wnętrza prowadzi sztucznie wykonany przekop. We wnętrzu dla celów poprowadzenia logicznej trasy zwiedzania również wykonano dość długi przekop łączący dwa równoległe odgałęzienia jaskini. Generalnie jaskinia składa się z trzech niezależnych dość obszernych ciągów z czego jeden w okolicy naturalnego otworu jest wyłączony ze zwiedzania. Całkowita długość jaskini to 240 m przy deniwelacji 9,5 m, do zwiedzania udostępniono 180 m. W jaskini występują liczne formy naciekowe reprezentujące prawie wszystkie odmiany.


Komentowanie wyłączone.