Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Jaskinia znajduje się na Ziemi Kłodzkiej w masywie Śnieżnika Kłodzkiego na prawym zboczu Doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej. To najładniejsza polska krasowa jaskinia turystyczna. Po ostatnich odkryciach w 2012 roku jaskinia posiada łączną długość ok. 2,5 km przy deniwelacji 69 m, trasa turystyczna ma 360 m. Jaskinia Niedźwiedzia jest rozwinięta na 3 poziomach horyzontalnych połączonych odcinkami pionowymi (kominami), poziom środkowy jest udostępniony do zwiedzania. Posiada 2 sztuczne otwory na wysokości ok. 800 m npm, pierwszy znajduje się w pawilonie to ten przez, który została odkryta i drugi w najbardziej wysuniętych na wschód partiach, wykonany dla potrzeb ruchu turystycznego.

Do jaskini przedostano się podczas eksploatacji marmurów w 1966 r. Pierwszej penetracji dokonał wezwany zespół naukowców specjalizujących się w badaniu krasu, początkowo odkryto 200 m korytarzy. Do końca 1967 r  odkrywane są najważniejsze ciągi środkowego poziomu o długość 400 m. W okresie 1968 – 1971 r. przy udziale grotołazów z klubów wrocławskich odkryto kolejne partie i długość wzrosła do 800 m. Z początkiem 1972 na powrót zespół bardziej naukowców odkrywa kolejne 1000 m korytarzy dolnego pietra. W następnych latach różne zespoły dokonywały kolejnych mniejszych odkryć.

Ważnym odkryciem dla poznania jaskini było znalezienie górnego piętra jaskini, już w latach 70-tych. Właśnie najnowszych odkryć dokonano na końcu tego ciągu. Odkryto łącznie ok. 400 m nowych korytarzy środkowego piętra jaskini, Salę Mastodonta – jedną z największych komór jaskiniowych w Polsce. Nowo odkryte partie posiadają piękną szatę naciekową a prace eksploracyjne będą kontynuowane.


Komentowanie wyłączone.