Beskidy

Beskidy i Pogórze wchodzące w skład Karpat Zewnętrznych posiadają budowę płaszczowinową i są zbudowane ze skał osadowych takich jak piaskowce, łupki, zlepieńce oraz margle, generalnie zwanymi fliszem. Stąd spotykane nazwy: Karpaty fliszowe i jaskinie fliszowe. Ze względu na geologię i tektonikę tego terenu wyróżnia się jednostki: skolska, podśląska, śląska oraz dukielska zwana też magurską.

Okolice otworu Mrocznej

Okolice otworu Mrocznej

We wszystkich wymienionych jednostkach odnotowano niespełna 500 jaskiń i schronisk skalnych, z czego ponad połowa znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej czyli we wschodniej części.

Geneza powstawania jaskiń fliszowych jest zupełnie inna niż w przypadku jaskiń krasowych i wynika z odmiennych procesów doprowadzających do ich powstania, zwanych zjawiskami pseudokrasowymi.Tworzenie się i rozwój jaskiń fliszowych jest przede wszystkim związane z ruchami masowymi skał i powstawaniem osuwisk.

Pozostałymi czynnikami współdziałającymi równolegle są procesy wietrzenia fizycznego i chemicznego, erozja wodna polegająca na wypłukiwaniu ziaren minerałów tworzących skały (sufozji).

Jaskinie fliszowe ze względu na genezę można podzielić na grawitacyjne, są to jaskinie osuwiskowe, odprężeniowe i obrywowe, druga grupa to jaskinie erozyjno-wietrzeniowe. Najbardziej typową i najczęściej występującą formą jaskiń są jaskinie szczelinowe, rumowiskowe, rozpadlinowe. Oprócz tego spotykamy też schroniska jaskiniowe podskalne oraz jaskinie warstwowe (powstałe pomiędzy warstwami skał).

Rozmieszczenie jaskiń z podziałem na części Beskidów i pogórzy:

– Beskid Śląski ok. 135
– Beskid Niski ok. 120
– Beskid Sądecki ok. 65
– Beskid Mały i Makowski ok. 25
– Beskid Żywiecki i Kotlina Żywiecka ok. 10
– Beskid Wyspowy ok. 17
– Gorce ok. 5
– Bieszczady 4
– pogórza i Góry Sanocko-Turczańskie ok. 80

nr Nazwa jaskini dług/m deniw/m
1 Wiślańska – Beskid Śląski 2275 41
2 Mecharska – Beskid Śląski 1830 55,3
3 W Trzech Kopcach – Beskid Śląski 1254 32,6
4 Słowiańska-Drwali Beskid Niski 601 23,8
5 Dująca – Beskid Śląski 582 18
6 Głęboka w Stołowie – Beskid Śląski 554 25
7 Oblica – Beskid Żywiecki 436 21,1
8 Zbójecka w Łopieniu – Beskid Wyspowy 433 19
9 Diabla Dziura w Bukowcu – Pogórze Rożnowskie 365 42,5
10 Niedźwiedzia – Beskid Sądecki 340 28
11 Ali Baby w Klimczoku – Beskid Śląski 328 25
12 Malinowska Studnia – Beskid Śląski 324 18,1
13 Mysiorowa Jama w Zagórzu – Beskid Makowski 282,5 11,8
14 Malinowska – Beskid Śląski 247 23,2
15 Ostra – Beskid Śląski 200 35,22
16 Mroczna – Beskid Niski 198 15,5
17 Gangusiowa Jama – Beskid Niski 190 11
18 Lodowa Szczelina – Beskid Niski 166 11,5
19 Dziurawa – Beskid Mały 160 8,5
20 Złotniańska – Beskid Sądecki 155 12
21 Latających Kamieni – Beskid Wyspowy 150 15

 


Komentowanie wyłączone.