Kanin 2012

W sierpniu 2012r. działała po słoweńskiej stronie masywu Monte Canin wyprawa Sekcji Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków. Wyprawa osiągnęła ciekawe wyniki jednak na razie nie dające przypuszczalnego połączenia BC10 z systemem jaskiń Mala Boka – Poljska Jama (BC4).
Poprzez wspinaczkę (+60 m), w przyotworowych partiach BC10 wyeksplorowano nowy ciąg, zmierzający do góry w stronę powierzchni, dający możliwość osiągnięcia przewyższenia i znalezienia wyższego otworu. Najciekawszym wynikiem wyprawy jest wyeksplorowanie nowej jaskini P41 do głębokości 231 m i kontynuującej się kolejnymi studniami. Jaskinia ta znajduje się się w sąsiedztwie BC4 ok 200 m wyżej, co daje realne szanse na przyłączenie jej do całego systemu …

Tennengebirge 2012

W sierpniu 2012 roku odbyła się 30 jubileuszowa wyprawa Speleoklubu Bobry. Celem wyprawy była kontynuacja eksploracji jaskini Jackdaniel’s znajdującej się w masywie Tennengebirge w Alpach Salzburskich, na północny-wschód od miejscowości Werfen. W tym  rejonie znajduje się największa jaskinia lodowa świata Eisriesenwelt. Podczas działalności z wynikiem negatywnym zamknięto problemy północnej części jaskini. Odkryto nowe perspektywiczne partie na głębokości 300 m, gdzie zmierzono dotychczas 1,5 m korytarzy. Drugim przypadkowym celem stała się była najgłębsza studnia świata Hollenhohle Hades (450 m). Przy okazji wytopienia korka śnieżno-lodowego było możliwe odwiedzenie jaskini i dokonanie nowych dokładnych pomiarów (obecna głębokość 425 m).

Prokletije 2012

W lipcu 2012 roku odbyła się wyprawa Wielkopolskiego Klubu Jaskiniowego oraz Speleoklubu Świętokrzyskiego. W wyprawie uczestniczyli też grotołazi z Belgradu i Banja Luki. Działalność eksploracyjną prowadzono w górach Prokletije, które znajdują się na pograniczu Bułgarii i Albanii. Wyprawa kontynuowała działalność eksploracyjną w jaskiniach: Gigant, Nibyczarna – Babina Sisa, Górnicza i Lodowa gdzie osiągnięto największą głębokość 541 m. Obecnie najdłuższą, prawie 2 kilometrową, jest jaskinią Górnicza. Pozostałe osiągnęły długości w granicach 1218-1635 m. Znaleziono wiele nowych otworów i wyeksplorowano kilka nowych jaskiń o niedużych parametrach. Największą z nich jest jaskinia Entuzjastyczna o długości 546 m. W jednej z nowych jaskiń osiągnięto …