Rekordowe nurkowanie w Hranickiej Przepaści

Krzysztof Starnawski – kolejny raz pobił rekord Polski w nurkowaniu jaskiniowym, schodząc na głębokość 217 metrów podczas 7,5 godzinnej akcji. Jednocześnie zostały odkryte nowe podwodne partie Hranickiej Przepaści, jest to krótki korytarz doprowadzający do kolejnej olbrzymiej studni. Przypuszczalnie nowo odkryta studnia może schodzić nawet na głębokość nawet 350 m. i zapewne będzie celem kolejnego nurkowania.

Wypadek w Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya

Śmiertelny wypadek w Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya 3 jaskini świata. Podczas tegorocznej działalności eksploracyjnej na głębokości poniżej 1000 m. ( 20 sierpnia 2012 r.), podczas powrotu z partii za 4 syfonem w syfonie 2 utonął jeden z nurków jaskiniowych z klubu Sokolyniki. Podjęta reanimacja przez partnera nurkowania nie powiodła się pomimo długich prób.
Obecnie trwa akcja ratunkowa mająca na celu wydobycie zmarzłego grotołaza. Akcja wydobywcza w tak trudnej i głębokiej jest niezmiernie trudnym logistycznie i technicznie przedsięwzięciem, wymagającym również znacznych środków finansowych. Do przeprowadzenia akcji potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, transport lotniczy oraz zabezpieczenie bazowe i prowiant dla wielu osób uczestniczących w akcji. Jaskinia znajduje …