Sistema del Mortillano dłuższy – 117 km

Ten największy system jaskiniowy Hiszpanii kolejny raz umacnia swoją pozycję z rokowaniami dalszych odkryć. System znajduje się w Górach Kantabryjskich w okolicy małej miejscowości Soba ok. 50 km na południowy-wschód od Santander na terenie Parku Natural de Collados del Asion. Eksploracją systemu Mortillano zajmuje się corocznie stowarzyszenie La Agrupación Espeleológica Ramaliega skupiające grotołazów z całego kraju.
Podczas zakrojonych na dużą skalę poszukiwań w wielu rejonach systemu latem 2012r. w obrębie jaskini Cueva de Rubicera odkryto bardzo duże kubaturowo partie. Do ich znalezienia doszło przypadkowo poprzez odgruzowanie krótkiego przełazu. Za przekopem otworzyły się korytarze o wymiarach 20 x 20 m zakończone studnią …

Complesso Foran del Muss -1118m

Całkowita głębokość całego kompleksu jaskiniowego Foran del Muss wzrosła o kolejne 8 m. Stało się to za sprawą faktycznego przyłączenia jaskini K12 Abisso dei Dannati z E10 Abisso G.Mornig będącej częścią całego kompleksu Foran del Muss. O tym, że obecnie połączone jaskinie łączą się ze sobą, było wiadomo już od 2000r. Wynikało to z pomiarów i dokumentacji kartograficznej, jednak na przeszkodzie stanął 40 m syfon wodny w K12 na głębokości 425 m, którego nie udało się przejść na stronę do E10.
Dalszych prób pokonania syfonu zaniechano. W 2001r.wznowiono poszukiwania w K12 ale tym razem już na głębokości do 160 m, gdzie …

Abisso Gofredo posiada 2 otwór

Efektem wieloletniej eksploracji jaskiniowej rejonu Monte Sumbra – Monte Fiocca w Alpach Apuańskich i poszukiwań niżej i wyżej położonych otworów jest przyłączenie Grotte Manzaghirò do Abisso Gofredo o deniwelacji 1015m (-920 +95 m), i długości ponad 4 km.
Obecny niższy otwór systemu pozwala na znaczne skrócenie czasu dotarcia do głębszych, obecnie eksplorowanych partii jaskini nawet o 12 godzin i co za tym idzie na duże oszczędności sprzętowe. Zapewne to osiągnięcie znacząco przyczyni się do zwiększenia tempa eksploracji celem, której jest pogłębienie tej ważnej w masywie jaskini. Do połączenia jaskiń doszło pod koniec września 2012r. w międzyklubowym zespole włoskich grotołazów przy wiodącym …