Wypadek w Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya

Śmiertelny wypadek w Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya 3 jaskini świata. Podczas tegorocznej działalności eksploracyjnej na głębokości poniżej 1000 m. ( 20 sierpnia 2012 r.), podczas powrotu z partii za 4 syfonem w syfonie 2 utonął jeden z nurków jaskiniowych z klubu Sokolyniki. Podjęta reanimacja przez partnera nurkowania nie powiodła się pomimo długich prób.
Obecnie trwa akcja ratunkowa mająca na celu wydobycie zmarzłego grotołaza. Akcja wydobywcza w tak trudnej i głębokiej jest niezmiernie trudnym logistycznie i technicznie przedsięwzięciem, wymagającym również znacznych środków finansowych. Do przeprowadzenia akcji potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, transport lotniczy oraz zabezpieczenie bazowe i prowiant dla wielu osób uczestniczących w akcji. Jaskinia znajduje …