Nowe odkrycia w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

Jaskinia Niedźwiedzia jest najładniejszą jaskinią turystyczną Polski. Otwór jaskini znajduje się w obrębie starego kamieniołomu w Kletnie w okolicach Lądka Zdroju. Jaskinia ta została udostępniona dla ruchu turystycznego w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Już wtedy było wiadomo, że istnieją nieznane partie jaskini co wykazały badania terenu nad jaskinią za pomocą georadaru.
Do odkrycia nowych partii doszło w grudniu 2011 roku podczas prac kartograficznych. Zasadnicze odkrycia  nastąpiły w kwietniu i maju 2012 r. Największą sensacją było odkrycie długiej na 140 m Sali Mastodonta o bogatej szacie naciekowej. Łącznie odkryto ok. 400 m nowych partii. Oceniono, że jaskinia ma obecnie ok. 2,5 km długości.
Warto …