Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego (2014-2015). Rozpoczęcie kursu planowane jest z końcem 2014 roku, zakończenie w połowie 2015.
Kwalifikacje kandydatów odbędą się w Rzędkowicach w dniach 4-5.10.2014.
Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres marek.lorczyk@pza.org.pl do dnia 25 września.
W zgłoszeniu proszę podać:

Imię nazwisko kandydata
Nazwę Klubu kierującego go na kurs
Numer i datę wydania karty taternika
Wykaz przejść jaskiniowych [data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia (poręczowanie, eksploracja, po linach itp.), czas przejścia]
Wykaz przejść wspinaczkowych [data, droga, partner, czas przejścia]

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat, spełniający poniższe wymagania:

Ukończone 23 lata oraz posiadanie co …

Odkrycie w jaskini gipsowej Ponidzia

Jak się mała jaskinia dużą stała
Grupa świętokrzyskich grotołazów w okresie lata i jesieni 2012r. eksplorowała małą jaskinię na terenie Ponidzia położonego pomiędzy Buskiem Zdrój a Wiślicą.  Jaskinia powstała w pokładach gipsu zalegających tu generalnie zaledwie kilka metrów pod powierzchnią pól uprawnych. Znanych jest tu ok. 100 jaskiń, których otwory są najczęściej usytuowane w zapadliskach po oberwaniu się stropów najstarszych korytarzy jaskiniowych lub cienkich wychodniach pokładów gipsu.
Początkowe partie tej jaskini posiadającej 2 otwory były znane od dawna zarówno przez okolicznych mieszkańców jak i grotołazów penetrujących ten teren. Jaskinia ta nawet posiada kilka nazw co świadczy o tym, że pozornie była wielokrotnie …

Nowe odkrycia w Jaskini Goryczkowej

W marcu 2012 roku w Jaskini Goryczkowej prowadziła działalność kilkuosobowa grupa słowackich grotołazów ze Speleoklubu Czerwone Wierchy oraz Speleoklubu Saris w towarzystwie jednego polskiego grotołaza. Efektem działalności jest odkrycie nowych partii położonych generalnie na wschód od otworu. Korytarze te stanowią przedłużenie znanych wcześniej a wysuniętych najbardziej na północ. Nowo odkryte partie mają prawie 100 metrów długości i zostały nazwane przez odkrywców Sariska Hodba.
Przy okazji tego odkrycia wykonano nową dokumentację całej jaskini co dało bardzo interesujące wyniki. Jaskinia Goryczkowa ma obecnie z nowymi partiami 605 m długości i 31 m deniwelacji (poprzednio dł. 351m, deniw. 23m). Interesujące jest też porównanie nowego …