Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego (2014-2015). Rozpoczęcie kursu planowane jest z końcem 2014 roku, zakończenie w połowie 2015.
Kwalifikacje kandydatów odbędą się w Rzędkowicach w dniach 4-5.10.2014.
Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres marek.lorczyk@pza.org.pl do dnia 25 września.
W zgłoszeniu proszę podać:

Imię nazwisko kandydata
Nazwę Klubu kierującego go na kurs
Numer i datę wydania karty taternika
Wykaz przejść jaskiniowych [data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia (poręczowanie, eksploracja, po linach itp.), czas przejścia]
Wykaz przejść wspinaczkowych [data, droga, partner, czas przejścia]

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat, spełniający poniższe wymagania:

Ukończone 23 lata oraz posiadanie co …

Odkrycie w jaskini gipsowej Ponidzia

Jak się mała jaskinia dużą stała
Grupa świętokrzyskich grotołazów w okresie lata i jesieni 2012r. eksplorowała małą jaskinię na terenie Ponidzia położonego pomiędzy Buskiem Zdrój a Wiślicą.  Jaskinia powstała w pokładach gipsu zalegających tu generalnie zaledwie kilka metrów pod powierzchnią pól uprawnych. Znanych jest tu ok. 100 jaskiń, których otwory są najczęściej usytuowane w zapadliskach po oberwaniu się stropów najstarszych korytarzy jaskiniowych lub cienkich wychodniach pokładów gipsu.
Początkowe partie tej jaskini posiadającej 2 otwory były znane od dawna zarówno przez okolicznych mieszkańców jak i grotołazów penetrujących ten teren. Jaskinia ta nawet posiada kilka nazw co świadczy o tym, że pozornie była wielokrotnie …

Govještica – największa Bośni i Hercegowiny

Największą jaskinią Bośni i Hercegowiny od lata 2012r. jest Govještica (Dugovještica), o długości 7715 m. Ten wynik jest ukoronowaniem 5 latniej eksploracji jaskiniowej kanionu rzeki Praca. W tegorocznej wyprawie, której organizatorem był GSB USB Bolonia, uczestniczyło 40 grotołazów. Poza organizatorami z GSB USB Bolonia z klubów: CVSC Bolonia, GSPGC Reggio Emilia, GGN Navara, GSAA Massa z GGN Novara oraz z Sarajewa.
Prowadzone rzez 2 tygodnie intensywne działania, jednocześnie w wielu rejonach jaskini doprowadziły do wielu ciekawych odkryć. Przy użyciu metod wspinaczkowych odkryto nowe obszerne partie z bardzo bogatą szatą naciekową. Wyjątkowo suche lato 2012r. również przyczyniło się do wielu odkryć w …