1. 24 hour guildford mobile tyre
  2. hour mobile tyre fitting company run flat tyres specialists london wide response service

Nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza nabór na kurs instruktora taternictwa jaskiniowego (2014-2015). Rozpoczęcie kursu planowane jest z końcem 2014 roku, zakończenie w połowie 2015.
Kwalifikacje kandydatów odbędą się w Rzędkowicach w dniach 4-5.10.2014.
Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres marek.lorczyk@pza.org.pl do dnia 25 września.
W zgłoszeniu proszę podać:

Imię nazwisko kandydata
Nazwę Klubu kierującego go na kurs
Numer i datę wydania karty taternika
Wykaz przejść jaskiniowych [data, nazwa jaskini, miejsce osiągnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia (poręczowanie, eksploracja, po linach itp.), czas przejścia]
Wykaz przejść wspinaczkowych [data, droga, partner, czas przejścia]

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:
Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat, spełniający poniższe wymagania:

Ukończone 23 lata oraz posiadanie co …

Odkrycie w jaskini gipsowej Ponidzia

Jak się mała jaskinia dużą stała
Grupa świętokrzyskich grotołazów w okresie lata i jesieni 2012r. eksplorowała małą jaskinię na terenie Ponidzia położonego pomiędzy Buskiem Zdrój a Wiślicą.  Jaskinia powstała w pokładach gipsu zalegających tu generalnie zaledwie kilka metrów pod powierzchnią pól uprawnych. Znanych jest tu ok. 100 jaskiń, których otwory są najczęściej usytuowane w zapadliskach po oberwaniu się stropów najstarszych korytarzy jaskiniowych lub cienkich wychodniach pokładów gipsu.
Początkowe partie tej jaskini posiadającej 2 otwory były znane od dawna zarówno przez okolicznych mieszkańców jak i grotołazów penetrujących ten teren. Jaskinia ta nawet posiada kilka nazw co świadczy o tym, że pozornie była wielokrotnie …

Govještica – największa Bośni i Hercegowiny

Największą jaskinią Bośni i Hercegowiny od lata 2012r. jest Govještica (Dugovještica), o długości 7715 m. Ten wynik jest ukoronowaniem 5 latniej eksploracji jaskiniowej kanionu rzeki Praca. W tegorocznej wyprawie, której organizatorem był GSB USB Bolonia, uczestniczyło 40 grotołazów. Poza organizatorami z GSB USB Bolonia z klubów: CVSC Bolonia, GSPGC Reggio Emilia, GGN Navara, GSAA Massa z GGN Novara oraz z Sarajewa.
Prowadzone rzez 2 tygodnie intensywne działania, jednocześnie w wielu rejonach jaskini doprowadziły do wielu ciekawych odkryć. Przy użyciu metod wspinaczkowych odkryto nowe obszerne partie z bardzo bogatą szatą naciekową. Wyjątkowo suche lato 2012r. również przyczyniło się do wielu odkryć w …